Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

__thumb_-2-Kais Allkivi foto.jpg

Kais Allkivi
Õhtulehe nädalalõpurubriikide toimetaja

"Mind paelus referent-toimetaja eriala juures võimalus omandada nii baasteadmised keeleanalüüsiks kui ka praktilised oskused tekstidega töötamiseks. Suure eelisena on õppekavas ette nähtud kaks praktikat – kõige parem õpetaja on tihti töökogemus. Laitmatu õigekirja tundmine, hea keeleline stiilitaju, võime keerulisi ametitekste loetavamaks muuta ning tekstide sisu analüüsida ja tabavalt kokku võtta kuluvad väga ära ka näiteks ajakirjanduses töötades, sest ajakirjanik võiks oma keelekasutusega olla ühiskonnale eeskujuks. Toimetamisteadmised on aidanud mul kirjutada paremaid ajalehelugusid ja kohendada ajalehes avaldamiseks teiste autorite tekste. Õpingute käigus süttis minus kirg ka keeleuurimise vastu, mistõttu lõpetasin hiljem keeleteaduse magistriõppe. Uurimistööga plaanin tegeleda edaspidigi."


__thumb_-2-Marilin Look.jpg

Marilin Look
Ekspress Meedia reklaamiosakonna keeletoimetaja

"Referent-toimetaja õpingud olid aluseks keeletoimetaja magistriõppele ning on kindlasti aidanud mind ka praeguses igapäevatöös. Olgugi et bakalaureusekraad ei andnud keeletoimetaja ametikohal nõutavaid süvateadmisi, vooderdas see siiski vajaliku põhja. Õppeainete hulgas oli nii huvitavaid ja kasulikke praktilise suunitlusega tunde kui ka maailmavaadet laiendavaid üldhariduslikke loenguid. Kõik teadmised on tulnud mingil hetkel tööelus kasuks, mõni pisike, ent tähtis infokilluke meenub kaugest kooliajast tavaliselt õigel hetkel. Õpingute eredamad mälestused on seotud ikka karmide, veidi eripäraste või oma veendumuste ja väidete õigsuses lõpuni kindlate õppejõududega. Näiteks kogu minu kursusel püsib vist surmatunnini meeles lugupeetud õppejõu hr Nemvaltsi toredad õpetussõnad: „Alati tuleb eelistada omasõnu: "konkursi" asemel "võistlus" ja "sülearvuti" asemel veel kaunima kõlaga "rüperaal".""


__thumb_-2-Irmeli Karja, Foto Hendrik Osula.jpg

Irmeli Karja
Eriprojektide sisujuht ja toimetaja Ekspress Meedias

"Asusin TLÜ-s õppima prantsuse filoloogiat, sest armastus selle keele vastu on suur. Õppisin kaks aastat, kui tekkisid kahtlused, kas minust ikka saaks väga hea prantsuse keele õpetaja – just selle suunaga eriala oli. Leidsin, et teeksin rohkem ära eesti keelega, sest see on mul veres. Kuna eesti keelt sai õppida vaid magistriõppes, siis valisin referent-toimetaja eriala, mis tundus ka praktilisem. Ainepunktid sai üle kantud ja õpingud jätkusid. Kõige enam pinget pakkusid eesti keele ja toimetamisega seotud loengud – seal sai parasjagu teooriat koos rohke praktikaga. Just viimane on see, mis viib sügavama mõistmiseni ja annab hea kogemuse. Ise hindan kõige enam loomulikuna kaasa tulnud julgust kahelda. Nii teistes kui ka iseendas. See on toimetajale väga oluline omadus, sest vaid nii sünnib parim tulemus. Alates õigekirjast kuni faktideni välja: uuri, otsi ja pea nõu teadjamatega. Oma praeguses igapäevatöös läheb mul seda kõike vaja ja võib julgesti öelda, et igav ei hakka – iga tekst, mida kirjutad või toimetad, on oma iseloomuga. Toimetajana jääb mul üle see avastada ja anda lugejale edasi parim."


Millistel erialadel võib tööd leida?

Referent-toimetaja peaeriala lõpetanutel on võimalus asuda tööle kas keeletoimetajana ajakirjanduses, kirjastustes või referendina kas riigiasutuses või mis tahes ametikohal, mis eeldab väga head võõrkeelte oskust ja oskust luua heas korrektses eesti keeles tekste ja dokumente.
Edasiõppimisvõimalused
Kolmeaastased õpingud loovad aluse, mis võimaldab jätkata õpinguid magistritasemel. Referent-toimetaja eriala lõpetanu jaoks on kõige sobivamad keeleteaduse ja keeletoimetamise, kirjaliku või suulise tõlke magistrikavad. Vastavalt kombineeritud kõrvalerialadele on võimalik jätkata magistriõpinguid teistel osaliselt või täielikult avatud õppekavadega humanitaarteaduste erialadel.