Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam
Vastuvõtutingimused
  • Eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksam 50%
  • Vastuvõtueksam 50%
  • Vastuvõtulävend on 65 palli
Vastuvõtueksam
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
  1. Kirjalik eksam koos kõigile peaerialadele, milles selgitatakse üliõpilaskandidaadi eesti keele teadmisi.
  2. Kirjalik eksam referent-toimetaja peaerialale, mis hindab üliõpilaskandidaadi kirjalikku eneseväljenduskoskust ja erialast pädevust (õigekirja- ja refereerimisülesanded).

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.