Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Eesti filoloogia õppekavale astudes saad valida kolme peaeriala vahel: referent-toimetaja, eesti keel ja kirjandus, eesti keel teise keelena ja eesti kultuur. Täiskoormusega bakalureuseõpe toimub päevaõppena (st viiel päeval nädalas) ning kestab kolm aastat.

Õppetöö toimub eri vormis, teoreetilisi loenguid täiendavad praktilisemat laadi seminarid ja harjutustunnid. Loengutes tehakse rohkesti praktilisi töid, ka paaris- ja rühmatöid. Õpingute jooksul käivad üliõpilased kahel erialapraktikal ning saavad lisaks toimetada ühe pikema tervikteksti.

Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained
Referent-toimetaja peaeriala olulised ained on esimesel semestril toimuv keeletoimetamine ja korrektuur. Samuti on eriala seisukohast olulised ained infootsing ja refereerimine ning võõrkeeltest refereerimine.

Erialaaineid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist. 

Kõrvaleriala

Nagu kõikidel erialadel, nii saavad ka referent-toimetaja eriala üliõpilased valida meelepärase kõrvaleriala. Kõrvaleriala võimaldab üliõpilasel omandada laiapõhjalisemat haridust ja saada mitmekülgsemaid teadmisi, mis on kasuks nii edasiõppimisel kui ka meelepärase töökoha leidmisel. Referent-toimetaja eriala puhul on tulevast tööelu silmas pidades kõige enam kasu mõnest võõrkeelega seotud kõrvalerialast. Näiteks sobiksid referent-toimetajaile sellised kõrvalerialad nagu inglise keel ja kultuur, saksa keel ja kultuur, prantsuse keel ja kultuur.

Tutvu õppekavaga