Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam
Vastuvõtutingimused
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 50%.
  • Kirjalik vastuvõtueksam 50%.
  • Saksa keele oskus vähemalt A2-tasemel.
  • Vastuvõtulävend on 65 palli.
Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksamil kirjutatakse keeletest ja pärast seda toimub vestlus, mille eesmärk on tutvuda üliõpilaskandidaatidega ja hinnata nende sobivust saksa keele ja kultuuri erialale õppima asumiseks. Vestlus toimub vastavalt kandidaadi soovile kas eesti või saksa keeles. Vestluse täpne kellaaeg teatatakse pärast keeletesti sooritamist.

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.