Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Sisseastumine - Magistriõpe - Sisseastumise ajakava

Sisseastumise ajakava

2018. aasta sisseastumise ajakava.

23. juuni - 4. juuli Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS.
1.-3. juuli             
Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal iga päev kell 10.00-16.00 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29, Astra maja) ja Haapsalu Kolledžis. Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kellel läbi www.sais.ee süsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik.
6.-12. juuli Sisseastumiseksamid
Magistri- ja doktoriõppe nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 13. juulil.
Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg on kolm päeva pärast esimeste nimekirjade avalikustamist.
Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse. 
19. august Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise viimane tähtaeg.

Avalduste esitamine

Eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppimine on tasuta. Inglisekeelsetel õppekavadel ja osakoormusega õppimine on tasuline.

Sisseastumine

 • Magistriõppesse võivad kandideerida bakalaureusekraadi, rakenduskõrg­hariduse või nendele vastava kvalifikatsiooni omandanud.
 • Vastuvõtt toimub sisseastumiseksamite tulemuste põhjal õppekavati moodustatud paremusjärjestuse alusel.
 • Kandidaadil peab reeglina olema eestikeelsele magistriõppekavale õppima asumisel vähemalt A2-tasemel omandatud õppekavas õpitav võõrkeel. Enamasti on selleks inglise keel, kuid mõnel õppekaval on mõni teine keel või õppekavas sätestatud lisanõuded keeleoskusele. 
 • Magistriõppe vastuvõtueksami minimaalne positiivne tulemus on 70 palli.
 • Üliõpilaskandidaat saab esitada avaldused kuni kahele erialale.
 • Dokumendid saab esitada elektroonsel kujul, kasutades Sisseastumise infosüsteemi ehk SAIS-i, kuhu sisenemine toimub ID-kaardi või mobiil-ID abil aadressil www.sais.ee. Tutvu SAIS-iga
 • Kandidaadid, kelle eelnev haridus ei vasta õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimustele, võivad taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA) individuaalse hindamise korras vastavalt õppekorralduse eeskirjale.
 • Välisriigis omandatud kõrgharidust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.

Magistrierialasid on kolme tüüpi:

 • Erialapõhistele magistrierialadele õppima asumiseks on vajalik bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon konkreetsel erialal.
 • Osaliselt avatud magistrierialadel nõutakse õppima asujalt eelnevat bakalaureuseharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni mõnel nimetatud õppesuunal.
 • Avatud magistrierialadel õppima asumiseks pole oluline, millise eriala järgi on eelnevalt bakalaureusetasemel või sellele vastavat kvalifikatsiooni andval tasemel õpitud. Nendele erialadele on õppima oodatud kõik bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud tudengid.

Lisaks eelpool mainitud tüüpidele jagunevad magistrierialad veel ka päeva- ja tsükliõppe erialadeks.

Lisainfo

Kui sul on tekkinud küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott....at....tlu.ee
Telefon (eesti keeles): 6409 135

Leia meid sotsiaalmeediast:


__thumb_-2-fb_1.png  __thumb_-2-you_tube.png  __thumb_-2-b-linkedin.png  __thumb_-2-twitter_2.png