Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon, mittefiloloogilise kõrghariduse korral soovitav 24 EAP mahus läbitud vene filoloogia või vene keel võõrkeelena kõrvalaine koolitus, tõlkija (suunaga vene keelde) või venekeelsete tekstide toimetaja, korrektori või mõne muu erialaga lähedalt seotud tööalane kogemus (alates 2016. aasta õppekavaversioonist 48 EAP kõrvaleriala). Soovituslike osade puudumisel on magistriõppe jooksul võimalik läbida täiendavad ained, mis määratakse ja lepitakse kokku sisseastumiseksamite ajal vastavalt kandidaadi eelnevalt läbitud erialale (täiendavate ainete läbimine on tasuline). 
  • Eesti keele oskus Euroopa Keeleõppe raamdokumendi B2. 
  • Vene keele oskus Euroopa Keeleõppe raamdokumendi C1-tasemel. 
Vastuvõtueksam
  • Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust esseest (kirjutatakse kohapeal vene keeles, 200 sõna) ja suulisest vestlusest, mille alguskellaaeg määratakse pärast essee kirjutamist.
  • Vastuvõtulävend on 70 palli.

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.