Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Magistriõppekava on kaheaastane ja toimub tsükliõppena, mis tähendab, et loengud ja seminarid toimuvad neljapäevast laupäevini. Õpingute lõpul kaitstakse valitud uurimisteemal magistritöö.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained võimaldavad poola keele taseme omandamist või vene keele oskuse tõstmist. Kohustuslikud ained on seotud vene keele, kirjanduse ja kultuuriga. Magistrandid omandavad ka teksti praktilise toimetamise ja tõlkimise oskused. 

Praktilises moodulis analüüsitakse tekstiliike ning läbitakse erialapraktika mõnes asutuses (nt keelepraktika mõnes kirjastuses või turismifirmas, toimetamine meediaväljaandes, mõne teaduskogumiku toimetamine, erialase andmebaasi loomine jne). Magistriseminaris arendatakse iseseisva uurimistöö oskust.

Üleülikooliline aine ELU projekt toetab meeskonnatööoskust ja erialavaheliste probleemide lahendamist.

Tutvu õppekavaga