Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Peaerialad

Slaavi keelte ja kultuuride magistrikavale astudes saad valida kahe peaeriala vahel:

  • vene filoloog toimetaja-tõlkija,
  • vene keel ja kultuur (2017/2018 vastuvõttu ei toimu).
Õppevormi kirjeldus

Tsükliõpe: õppetöö toimub vähemalt kahel päeval nädalas, eeldatavalt neljapäeviti ja reedeti. Õpingute lõpul kaitstakse valitud uurimisteemal magistritöö.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained võimaldavad uue slaavi keel taseme omandamist või vene keele oskuse tõstmist C1-tasemele. Vene filoloog toimetaja-tõlkija peaeriala valinud omandavad teksti praktilise toimetamise ja tõlkimise oskused ning spetsialiseeruvad kas vene keele, teksti ja kommentaari või vene filoloogia süvendavas valikmoodulis.

Praktilises moodulis analüüsitakse tekstiliike ning läbitakse erialapraktika mõnes asutuses (nt keelepraktika mõnes kirjastuses või turismifirmas, toimetamine meediaväljaandes, mõne teaduskogumiku toimetamine, erialase andmebaasi loomine jne). Magistriseminaris arendatakse iseseisva uurimistöö oskust.

Üleülikooliline aine ELU projekt toetab meeskonnatööoskust ja erialavaheliste probleemide lahendamist.

Tutvu õppekavaga