Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Soome keel ja kultuur

Sind huvitab Soome ajalugu, kultuur, kirjandus ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult soome keelt? Tahad töötada soome keelt ja kultuuri valdava spetsialistina era- või riigisektoris?

Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureuseõppekavale astudes saad valida soome keele ja kultuuri peaeriala, mis võimaldab:

 • õppida soome keelt kõrgemal tasemel; 
 • omandada teadmisi ja arendada oskusi, mis võimaldavad töötada soome keele ning kultuuri asjatundjana ja vahendajana, keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkonnas, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, eri riikide asutuste ja välisesinduste juures, rahvusvahelistes organisatsioonides ning erasektoris;
 • veeta õppesemestri või -aasta välisülikoolis;
 • kombineerida oma peaeriala teise keele ja kultuuri või mõne muu humanitaarteaduste instituudis pakutava kõrvalerialaga.
Keda ootame õppima?

Ootame õppima laia silmaringi ja humanitaarhuvidega uudishimulikke ja keeleõppes võimekaid ja motiveeritud noori, kes soovivad pühenduda soome keele ja kultuuri õppimisele ja uurimisele.

Soome keele ja kultuuri peaerialale saab asuda õppima ka ilma soome keele eelneva oskuseta. Soome keelt eelnevalt oskajad alustavad keeleõpinguid vastavalt oma keeleoskustasemele.

Miks tulla meile õppima?

Õpingud soome keele ja kultuuri erialal annavad lõpetajatele teadmised ja oskused töötada näiteks tõlkimise (suuline ja kirjalik), rahvusvaheliste suhete, ajakirjanduse, hariduse ja turismi valdkonnas.

Õppekaval alaliselt õpetav õppejõudude koosseis on rahvusvaheline ja õppetöösse on pidevalt kaasatud ka külalisõppejõude ja -teadlasi välisülikoolidest. Meie üliõpilaskond paistab Eesti akadeemilisel maastikul silma oma suure mobiilsusega: Erasmuse vahetusprogrammi ja teiste stipendiumite toel veedab suur osa meie üliõpilasi õppesemestri või -aasta Belgia, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Soome ja Suurbritannia ülikoolides.

Eriala omandamist toetav keskkond
 • Soome keele ja kultuuri erialal on tihedad koostöösidemed kõikide Soome ülikoolidega, Soome Vabariigi Eesti suursaatkonnaga, Soome Instituudiga, soome keelt õpetavate koolidega ja Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsiga
 • Soome ülikoolidega toimub pidev õppejõudude ja üliõpilaste vahetus, enamik meie üliõpilastest õpib semestri või õppeaasta mõnes Soome ülikoolis. 
 • Oma teaduslikku huvi on võimalik rakendada ühiste uurimisprojektide käigus. 
 • Suursaatkond, Soome Instituut ning üldharidus- ja kutsekoolid pakuvad praktikavõimalusi keeleoskuse arendamiseks ja esmase töökogemuse saamiseks. 
 • Koostöös Tartu ülikooli ja Soome Instituudiga korraldame gümnaasiumiõpilastele soome keele ja kultuuri üleriigilist olümpiaadi Agricola ja soome keele õpetajate seminare.  
 • Soome keele ja kultuuri erialaaineid õpetab lisaks kohalikele õppejõududele Soome haridusministeeriumi koolivalitsuse toel soome keele ja kultuuri välislektor.
 • Igal aastal korraldame õppereisi Helsingisse, kus külastame Helsingi ülikooli, Soome Kirjanduse Seltsi, Kodumaa Keelte Keskust ja Tuglase Seltsi.
Olulised faktid
 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: soome keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 15
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Plaan A - TLÜ humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ bakalaureuseõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: soome keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 15

Vastuvõtu ajakava:

Täpne 2018. aasta sisseastumise ajakava selgub 2017. aasta lõpuks.

 • Juuni - juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • Juuni - juuli: lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal
 • Juuli: sisseastumiseksamid
Loe veel