Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

__thumb_-2-Margit Alliksaar.jpg

Margit Alliksaar
 Jõgeva põhikooli, Jõgevamaa gümnaasiumi ja Luua metsanduskooli soome keele õpetaja, aasta soome keele õpetaja 2012, soome filoloogia BA (2000)

"Soome keel ning soome kirjandus ja nende kaudu soome kultuur said ülikoolis eriala omandades väga lähedaseks ja omaseks, sest iga päev, kokku viis aastat, oli kokkupuude emma-kummaga neist. Erinevad loengud ja ka soomlastest õppejõud rikastasid ja kujundasid noore inimese maailmapilti. Ülikooliõpingud aitasid kaasa minu tõekspidamiste lõplikule väljakujunemisele: pean tähtsaks kohusetunnet ja teistega arvestamise oskust. Mõlemat läks vaja nii ülikooliõpingute ajal kui ka praegu töötades. Õpitud eriala, gümnaasiumi soome keele ja kirjanduse õpetaja, on andnud tööd ja ülikoolist saadud põhiteadmised on pannud aluse tööelus hakkamasaamiseks."


__thumb_-2-Julia Zakreuskaja 120x120.jpg

Julia Zakreuskaja
Tallinna Soome suursaatkonna suursaadiku sekretär

"Aastal 1998 lõpetasin vene keskkooli ja pärast seda astusin Tallinna pedagoogikaülikooli (praegune Tallinna ülikool) soome keelt ja kirjandust õppima. Esialgu oli päris raske, kuna õppekeeleks oli soome keel ja ma ei olnud sellega varem kokku puutunud. Kuid pärast sain aru, et selline õppimismeetod ongi kõige õigem, muidu ei saa keelt kunagi selgeks. Meil olid fantastilised professorid, kes tegid meie loengud väga huvitavateks ja tudengielu põnevaks! Ülikooli ajal käisin õppimas Jyväskylä ülikoolis keelekursustel ja samas olin terve suve tööl Rääkkyläs, mis on Joensuu lähedal ning kus korraldasime Soome rahvamuusikafestivali KIHAUS. See oli minu jaoks suurepärane elamus, kuna lisaeriala oli mul muusikaõpetaja. Nüüd töötan Tallinna Soome suursaatkonnas suursaadiku sekretärina juba 13. aastat. Heaks stardiks ja hüppelauaks oli muidugi kõrgharidus Tallinna ülikoolis!"


__thumb_-2-Alla Lavin 120x120.jpg

Anna Lavin
Ettevõtja ja koolitaja

""Õpi selgeks uus keel ja sinust saab uus inimene,“ kõlab tšehhi vanasõna. Minu jaoks tähendab uus keel eelkõige uut kultuuri, uusi võimalusi, teed teise dimensiooni. Uue kultuuriga tutvumine rikastab inimese hinge, muudab mõtlemist ja kujundab maailmavaadet. Sellepärast valisingi oma erialaks filoloogia. Miks just soome filoloogia? Aga sellepärast, et Soome on meie naabermaa ja mul oli võimalus sagedamini sinna keelepraktikale sõita, et keel kiiremini omandada. Sõbralikud ja abivalmid õppejõud muutsid selle teekonna huvitavaks seikluseks, mille käigus omandatud soome keel võimaldas mul Soomes elama asuda ja tööle minna. Oma teise, käsitöö- ja kodundusalase kõrghariduse omandasin samuti Tallinna ülikoolis. Uus eriala võimaldas mul parimal võimalikul viisil rakendada oma andeid ja varjatud potentsiaali. Minu harrastusest sai töö, mida armastan. Kasvatan tütart ja käin hetkel vaid osalise tööajaga tööl. Korraldan jõudumööda õpitubasid näitustel, oma tütre lasteaias ja muudes lasteasutustes ning õpin ettevõtluskursustel. Suur tänu ülikoolile ja õppejõududele!"


__thumb_-2-Natalia Abrosimova.jpg

Natalia Abrosimova
Ersa-mokša kultuuriühingu Sjatko esinaine ja soome-ugri kultuurikorraldaja Eestis, soome filoloogia BA (2003)

"Valisin soome keele eriala, kuna soome keel kuulub soome-ugri keelteperre ning on minu emakeelele ersa keelele sugulaskeel. Ersa ja soome keeltes on sarnasused nii grammatikas kui ka sõnavaras, mida avastasin soome keele erialal õppides ja oma uurimistööd kirjutades. Lisaks sellele alati pean oluliseks ersa-soome keelekontakte."

Loe Natalia vilistlaslugu blogist!


__thumb_-2-Natalia_Ganova.jpg

Natalia Ganova
TEZ Touri ärikliendihaldur, soome filoloogia BA (2003)

"Mina alustasin soome keele õpingutega Tallinna ülikoolis (toonane Tallinna pedagoogikaülikool) 1999. aastal ja lõpetasin 2003. aastal. 2003-2004 võtsin veel nn pedagoogilise aasta, et saada mitte ainult soome keele tõlgiks, vaid ka soome keele õpetajaks. Ülikooliaastad on mul alati meeles. See oli ilus, põnev, väga hea aeg! Oli palju õppimist, pabistamist, avastamist, kaotamist ja saavutamist. Oli suur soov õppida hästi, sest ei tahtnud valmistada õpetajatele pettumust, oli häbi midagi õppimata jätta või halbu hindeid saada. Alguses oli meil kõigil väga raske, kuna soome keelt hakkasime õppima täiesti algusest. Vaatamata kõikidele raskustele kirjutasin viimasel kursusel lõputöö "Fraseologismeja suomen- ja kominkielisessä Uudessa Testamentissa" korrektses ja ladusas soome keeles hindele "5"."


Millistel erialadel võib tööd leida?

Soome keele ja kultuuri eriala lõpetanud töötavad soome keele õpetajatena üld-, kutse- ja vabaharidussüsteemis, kõrgkoolide õppejõudude ja teadustöötajatena, tõlkide ja tõlkijatena, toimetajatena, giidide ja reisikorraldajatena, ettevõtjatena. Soome keele süvaoskus ja kultuuritundmine leiab rakendust saatkondades, rahvusvahelistes organisatsioonides ja ettevõtetes.

Edasiõppimisvõimalused

Kolmeaastased õpingud loovad aluse, mis võimaldab spetsialiseeruda magistritasemel peamiselt neljas valdkonnas: võõrkeelte õpetaja, kirjandus- ja kultuuriteadused, kirjalik tõlge (nii ilukirjanduslik ja audiovisuaalne kui ka tarbetekstide tõlge) ja suuline tõlge. Samuti on võimalus jätkata magistriõpinguid teistel (osaliselt) avatud õppekavadega humanitaarteaduste erialadel ning Soome ülikoolides soome keele ja kultuuri erialal