Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Miks humanitaarteaduste instituut?

Miks humanitaarteaduste instituut?

 • Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituut (TÜHI) on suurim humanitaarteaduste õppe- ja uurimiskeskus Tallinnas.
 • TÜHI-s toimub bakalaureuseõpe 9 õppekaval, kuid omavahel saab kombineerida 18 peaeriala ja 21 kõrvaleriala. Leia endale sobiv õppekava veebirakendusega!
 • TÜHI toetab valdkondade vahelist koostööd ja on orienteeritud rahvusvahelisele ja innovaatilisele meeskonnatööle.
 • Meil töötavad silmapaistvad teadlased ja õppejõud, kes on oma ala parimad asjatundjad. Vaata siit, millistel teemadel on nad meedias sõna võtnud.
 • TÜHI on aktiivne välissuhtluses. Meil on suur hulk Erasmus partnerülikoole, kelle juures on meie tudengitel võimalik vahetusüliõpilasena õppida. Ka TÜHI ise võtab igal aastal vastu hulgaliselt partnerülikoolide külalisüliõpilasi.
 • Meie instituudi õppekavadel õpivad tudengid Ameerika Ühendriikides, Nigeeriast, Ghanast, Saksamaalt, Hispaaniast, Costa Ricalt, Soomest, Lätist, Ukrainast, Venemaalt, Hiinast, Türgist ja paljudest teistest riikidest.
 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. Võta ette virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

Tutvu Lääne-Euroopa uuringute akadeemilise suunaga SIIN.

Olulisimad uurimissuunad ja projektid

Soome keele ja kultuuri eriala olulisimad uurimissuunad on soome keele struktuuri ja sõnavara uurimine, soome keele õppimise, õpetamise  ja omandamise ning soome õppijakeele uurimine, eesti ja soome keele võrdlev uurimine, lähedaste sugulaskeelte vahelise mõju ja vastastikuse mõistmise uurimine ning tõlkimise uurimine. 

Osaleme mitmes rahvusvahelises teadusprojektis ning võrgustikes Soome-ugri keeled sihtkeeltena (VIRSU) ja Retseptiivne mitmekeelsus: eesti ja soome keele vastastikune mõistmine (REMU). Soome keele ja kultuuri eriala õppejõudude ja üliõpilaste teadusartikleid on avaldatud peamiselt ajakirjades Lähivõrdlusi.Lähivertailuja ja Virittäjä ning Eesti ja Soome Rakenduslingvistika Ühingute aastaraamatutes. 

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Soome keele ja kultuuri erialal on aastatega välja kujunenud mitmeid traditsioone.

 • Esimese aasta üliõpilased võtame pidulikult vastu meie ühise pere liikmeks Aleksis Kivi päeval. Aleksis Kivi päeva tähistame ka koos soome keelt õpetavate koolidega. Jõuluaja saabumist tähistame eriala pikkujoulu-peoga.
 • Koostöös Soome Instituudiga korraldame soome keele õpetajate kevadseminari, koos Soome Instituudi ja Tartu ülikooliga gümnaasiumiõpilastele soome keele ja kultuuri üleriigilist olümpiaadi Agricola.
 • Igal aastal korraldame õppereisi Helsingisse, kus külastame Helsingi ülikooli, Soome Kirjanduse Seltsi, Kodumaa Keelte Keskust ja Tuglase Seltsi ja viime läbi soome keele õpetamist käsitleva ühisseminari Helsingi ülikooli soome keele ja kultuuri eriala õppejõududega.
 • Meie üliõpilased osalevad aktiivselt Soome haridusministeeriumi korraldatud suvekursustel Soomes ja Erasmus+ üliõpilasvahetuses ning praktikaprogrammis Suomea Suomessa.