Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Annekatrin Kaivapalu

__thumb_-2-annekatrin_kaivapalu.jpg

Annekatrin Kaivapalu on soome keele dotsent. Ta on töötanud Jyväskylä ülikooli keelte instituudis ja rakenduslingvistika keskuses, õpetanud mitmeid kursusi Ida-Soome ja Oulu ülikoolis ning oponeerinud väitekirju Oulu, Jyväskylä ja Aalborgi ülikoolis. 

Annekatrin Kaivapalu teaduslikud huvid keskenduvad teise keele ja võõrkeele omandamise, õppimise ja õpetamise üldistele seaduspärasustele, mida ta uurib eriti soome ja eesti keele põhjal. Olulised uurimisteemad on keeltevaheline mõju, kontrastiivne keeleuurimine ja psühhotüpoloogia ning retseptiivne mitmekeelsus. Annekatrin Kaivapalu on ajakirja Lähivõrdlusi. Lähivertailuja peatoimetaja.

Annekatrin Kaivapalu Eesti Teadusinfosüsteemis


Maria-Magdalena Jürvetson

__thumb_-2-Maria-Magdalena Jürvetson.jpg

Maria-Magdalena Jürvetson on soome keele lektor. Ta on töötanud Tallinna ülikoolis soome keele lektorina aastast 1997 (v.a. aastad 2006-2010). Ta on õpetanud mitmeid kursusi, sealhulgas soome keele foneetikat ja morfoloogiat. Käesoleval ajal on lisandunud soome keele ortograafia, süntaksi ja semantika kursused. 

Maria-Magdalena Jürvetson kaitses 2015. aastal doktoriväitekirja "Suomen kielen nauramisverbit koloratiivikonstruktiossa: muoto, merkitys ja tehtävät" ("Soome keele naermisverbid koloratiivkonstruktsioonis: vorm, tähendus ja funktsioonid"). Tema teaduslikud huvid keskenduvad soome keele leksikoloogiale. Olulised uurimisteemad on soome keele ekspressiivne imitatiiv ja verb ning verbaalne koloratiivkonstruktsioon võrdluses eesti keele vastava sõnavaraga.

Maria-Magdalena Jürvetson Eesti Teadusinfosüsteemis


Kõik TÜHI õppejõud ja töötajad