Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Soome keele ja kultuuri eriala saab õppida Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride õppekaval, mis võimaldab valida kuue täiemahulise peaeriala – inglise, itaalia, hispaania, prantsuse, saksa või soome keele ja kultuuri – vahel. Kõrvalerialana saab õppida arvestatavas mahus mõnda teist enda valitud keelt ja kultuuri või muud TLÜ-s pakutavat kõrvaleriala.

Õppevormi kirjeldus

Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena peamiselt loengute ja seminaride vormis. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained pakuvad võimaluse õppida ja uurida lisaks soome keelele ka selle riigi ajalugu, kultuuri ja kirjandust ning tutvuda oluliste ühiskondlike suundumustega.

Õppekavas ette nähtud erialapraktika arendab otseselt tööturule orienteeritud teadmisi ja oskusi võõrkeelte õpetamise, tõlkimise, sõnaraamatute koostamise, turismi, rahvusvahelistes organisatsioonides töötamise ja muude erialaga seotud tegevuste vallas ning pakub võimalust esmaseks kokkupuuteks tööturuga. Iseseisvat uurimistööd valmistavad ette bakalaureuseseminar ja tihe koostöö õppejõududest juhendajatega.

Üleülikoolilised ja instituudi üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid, ELU projekt) annavad üliõpilastele võimaluse tutvuda humanitaarse mõttega laiemas perspektiivis. Need kursused arendavad kriitilise mõtlemise oskusi ja üldkultuurilisi teadmisi, mis on olulised ühiskonna ja kultuuri nähtuste mõtestamiseks ning toimetulekuks kaasaegses kiiresti muutuvas maailmas.

Kõrvaleriala

Üliõpilase vabalt valitud kõrvaleriala raames saab soome keele ja kultuuri õpinguid siduda teise keele ja kultuuri, ajaloo, riigiteaduste, kultuuriteaduse, digihumanitaariaga või mõne muu Tallinna ülikoolis pakutava erialaga. See annab tudengile võimaluse omandada mitmekülgsed teadmised, mis tulevad kasuks nii edasiõppimisel kui ka ameti leidmisel. 

Tutvu õppekavaga