Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Venia Legendi: Anne Lange

Toimub: 24.04.2017, kell 10:00-12:00
Koht: Tallinna Ülikool, S-416

Tõlkeuuringute dotsendi ametikohale kandideeriva Anne Lange loeng "Tõlkeuuringud: kellele ja milleks" ja ülevaade eelmise valimisperioodi tegevusest. 

Anne Lange on humanitaarteaduste instituudi tõlketeooria dotsent. Doktorikraadi Tallinna Ülikoolis kaitses ta kirjastuses Ilmamaa 2004. aastal ilmunud monograafiaga Ants Orasest, 20. sajandi keskpaiga olulisest tõlkijast ja kultuurikriitikust.

Tema peamised uurimisvaldkonnad on Eesti kultuurilugu rõhuasetusega tõlkelool, et tuua välja ajalooline perspektiiv tõlketeaduses ja osundada tõlketeaduse olulisusele ajaloo mõistmises. Oma uurimusi on ta avaldanud nii eesti kui ka inglise keeles, toimetanud koos Antoine Chalvini ja Daniele Monticelliga kogumiku "Between Cultures and Texts.Itineraries in Translation History/Entre les cultures et les texts: Itineraries en histore de la traduction. With an Introduction by Theo Hermans" (Peter Lang, 2011) ja Daniele Monticelliga ajakirja Methis Eesti tõlkeloo erinumbri (2012). Tema Tallinna Ülikooli Kirjastuses 2015. aastal ilmunud "Tõlkimine omas ajas" annab kolme juhtumiuuringu näitel ülevaate tõlkimise ajaloost Eestis.

Loeng on avatud kõigile huvilistele.