Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Balti loomaajalugu 2. Loomajäljed kirikus, õiguses, visuaalkultuuris

8. juunil toimub Tallinna Ülikooli Ajaloo, Arheoloogia ja Kunstiajaloo Keskuse, Keskkonnajaloo Keskuse ning Keskaja Keskuse ühisseminar "Balti loomaajalugu 2. Loomajäljed kirikus, õiguses, visuaalkultuuris".

Milline on Baltimaadel olnud inimeste-loomade kooselu nii varasemas kui ka uuemas ajaloos – ning kuidas seda uurida saab? Millised teemad oleksid kõige põnevamad, olulisemad ja perspektiivikamad? Need küsimused tõstatas 2016. aasta kevadel toimunud esimene loomaajaloo seminar. Kokkuvõtteks võis tõdeda: pole kahtlust, et ka Eesti ajaloos peaks leiduma koht ükssarvikutele ja tigedatele tihastele, kaladele ja hobustele – ning kõikidele teistele metsikutele ja kodustatud elajatele.

Seminar “Balti loomaajalugu 2” kutsub üles teemaga jätkama ning tekitama loomadele ajaloo ja arheoloogia, kunstiajaloo ja kultuuri uurimises veelgi rohkem ruumi. Taaskord kutsume ajaloolasi ja arheolooge, kunsti- ja kultuuriajaloolasi kaardistama Balti loomaajaloo uurimisvälja – ning pakkuma välja uusi võimalikke teemasid. Vaatame erinevaid allikaid ja vaagime võimalikke uurimisküsimusi, võtame teemaks Balti ajaloo eripärad ja selle võrdlused rahvusvahelise loomaajaloo teooria ja praktikaga – ning testime, kuidas sobituvad ajaloolaste vaatenurgale keskkonnaajaloos ja teistes uutes valdkondades esile kerkinud teooriad. Ennekõike aga loodame leida rohkem ühiseid teemasid, millest eri distsipliinide uurijad saaksid üksteisega rääkida, mõistagi kaasates ka publikut.

Kõik huvilised on lahkesti oodatud kuulama ja kaasa rääkima! Palume kindlasti registreeruda 5. juuniks siin või saates e-posti aadressile linda.kaljundi....at....tlu.ee.

Ajakava
10.00–10.30 Sissejuhatus
 
Tervitussõnad Jaan Unduskilt (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)
Kadri Tüür, Linda Kaljundi (Tallinna Ülikool): Arengutest loomauuringute rindel
 
10.30–12.45 Kaslane keskaegses kirikus
 
Anu Mänd (Tallinna Ülikool): Mitmepalgeline kass
Anneli Randla (Eesti Kunstiakadeemia): Kass kirikus – kuidas ta siia sattus?
Villu Kadakas (Tallinna Ülikool): Kassikujuline pronksnaast Haljala kirikust
Lembi Lõugas (Tallinna Ülikool): Millal kass omale triibud sai? 
Kersti Markus (Tallinna Ülikool): Romaani lõvi
Arutelu juhib: Marek Tamm (Tallinna Ülikool)
 
12.45–13.45 Lõuna
 
13.45–15.30 Loom ja õigus
 
Inna Põltsam (Tallinna Ülikool): Loomad keskaja Liivimaa õigustes
Ken Ird (Tartu Ülikool): Taevani kisendav patt ja loomuvastane kriminaalkuritegu: Sodoomiajuhtumid varauusaegses Pärnu maakohtus
Ulrike Plath, Kaarel Vanamölder (Tallinna Ülikool): Hobused, koerad, oravad: loomade varjupaigad ja loomakaitseseltsid 19. sajandi lõpul Riias ja Peterburis
Arutelu juhib: Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool)
 
15.30–16.00 Kohvipaus
 
16.00–17.30 Loom ja pilt
 
Hilkka Hiiop (Eesti Kunstiakadeemia), Jaanika Anderson (Tartu Ülikool): Loomaaed mõisamaalingus –  Vana-Võidu
Moonika Teemus (Tartu Ülikooli Raamatukogu): “Mõnesuggusest Ellajadest”: loomapildid ajakirjas “Ma-ilm ja mõnda”
Mai Levin (Eesti Kunstimuuseum): Loomad ja eesti kunstiajalugu
Arutelu juhib: Linda Kaljundi
 
17.30 Lõke aias
 
Tallinna Ülikooli ajaloomagistrite ja -magistrantide posterettekanded
Elle-Mari Talivee (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus) tutvustab loodusrada
 
Vt ka "Loomad ajaloos: Kus nad on?" (Sirp 06.05.2016)
 
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna asukoht Nõmmel.
Ühistransport: bussid 5, 18, 32; peatus “Liiva”; rongiga peatus “Rahumäe”
 
Info:  
Linda Kaljundi
linda.kaljundi....at....tlu.ee
tel 56 649 342