Esileht - Humanitaarteaduste instituut

TLÜ Arvamusfestivalil: Kuidas hallata ja vallata halduskeelt?

Toimub: 12.08.2017, kell 14:00-15:30
Koht: Paide Vallimägi (Veski 11, Paide)

Mullune Riigikohtu otsus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse kohta rõhutas, et seaduse keel peab olema selge, ühetähenduslik ja täpne. 

Haldusreformiga kaasnegu halduskeele reform! Kes saaksid seda ellu viia? Kuidas muuta riigi- ja kohaliku võimu ning kodanike suhtlus ladusaks? 

Osalusdemokraatia alal Paides 12. augustil kell 14.00 – 15.30 arutledes püüame esile tuua õigus- ja halduskeele kohmakuse ja raskesti mõistetavuse peamised põhjused ning proovime sõnastada võimalused olukorda parandada. 

Arutlusringis esindavad eeskõnelejad kolme vaatenurka:

  • õigusruumi vaade – Peeter Järvelaid  (TLÜ ÜTI) 

  • kohaliku võimu vaade – Toomas Uudeberg (Tamsalu vald) ja Ülo Tulik (Võrumaa), kes kõnelevad enda ja oma kolleegide kogemustest, kuidas saadakse hakkama n-ö kahe tule vahel: ühelt poolt õigus- ja haldusaktide bürokraatlik-kantseliitliku keele surve ja teisalt vajadus inimkeeli suhelda oma kodanikega
  • täpse keele vaade  – Peep Nemvalts (JAS ja TLÜ TÜHI), Tuuli Rehemaa ja Katrin Hallik (EKI)

Neljanda vaatenurga annab

  •  kodaniku vaade – kaasamõtlejad-sõnavõtjad kuulajaskonnast esitavad oma kogemusi ja eeteid. (Sõna eede, omastavas eete, pakkus Johannes Aavik ettepaneku asemele.)

Kodanikke-elanikke kõige otsesemalt puudutava halduskeele arusaadavus – ning seda mõjutava õiguskeele selgus – on oluline demokraatliku ühiskonna toimimise eeldus. Lõppeks aitab see hoida kokku aega ja maksumaksja raha.

Igaüks on oodatud kaasa rääkima!

Arutelu korraldavad Johannes Aaviku Selts, TLÜ teaduskeelekeskus ja Eesti Keele Instituut

Osalusdemokraatia aruteluala on ka Facebookis, kogu arvamuspeo kava festivali võrgukodus.