Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Konverents kunstilisest moderniseerumisprotsessist

Toimub: 15.08.2017, kell 10:00 - 18.08.17 18:00
Koht: Tallinna Ülikool, Helsingi Ülikool

15.-18. augustini 2017 korraldavad Tallinna ülikool, Helsingi ülikool ja Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus koostöös Helsingi ülikooli uurimisrühmaga Rethinking Realistic Worldmaking ja Eesti Kunstimuuseumi KUMU-ga rahvusvahelist interdistsiplinaarset konverentsi "End Games and Emotions: The Sense of Ending in Modern Literature and Arts"

Konverents jätkab Eesti ja Soome kirjandusteadlaste ja kultuuriuurijate varasema viljaka koostöö traditsiooni ja toimub kahes linnas. 15.-16. augustil peetakse ettekandeid ja paneeldiskussioone Tallinnas ja 17.-18. augustil Helsingis. 

Tallinna ülikoolist korraldavad konverentsi humanitaarteaduste instituudi eesti kirjanduse ja kultuuri suuna õppejõud ning konverentsikeskuse töötajad.

Konverentsist võtab osa üle poolesaja oma ala asjatundja Euroopast, Põhja-Ameerikast, Põhja-Aafrikast ja Aasiast, k.a Austraaliast. Eesti ja Soome esinejate hulgas on ka mitmeid kraadiõppureid, sh Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi magistrante ja doktorante. Plenaarettekannetega esineb neli rahvusvaheliselt tunnustatud ja hinnatud modernismiuurijat. Tallinnas peavad plenaarettekande prof Matthew D. Potolsky Utah ülikoolist ja prof Pirjo Lyytikainen Helsingi ülikoolist ja Helsingis prof Patrizia Lombardo Genfi ülikoolist ja prof Carolyn Burdett Londoni ülikoolist. 

Interdistsiplinaarne konverents keskendub humanitaarteadustes möödunud sajandivahetusest alates esile kerkinud nn afektiuuringutele ehk küsimusele, kuidas mõjutab meie häälestatus (tajud, meeleolud, aistingud, emotsioonid) meie maailmakogemust ja meie toimimist erinevates tähendusstruktuurides. Afektide ja emotsioonide uurimine on üks aktuaalsemaid kultuuriuuringute valdkondi, mis laiendab seni domineerinud sõnale keskendunud ratsionaalse inimkogemuse uurimist olulise dimensiooni võrra ja aitab seeläbi ühiskonda mitmekülgsemalt mõtestada. Kirjandus ja teised kunstid ühelt poolt peegeldavad inimeste tajusid, kuid teiselt poolt kutsuvad neid ka esile. 

Konverentsil on luubi all moderniseerumisprotsessiga seotud hirmud ja lootused, mis  on saanud alguse 19. sajandi naturalismist ja dekadentsist, mõjutasid erinevaid kunstivaldkondi ja seeläbi ka ühiskonda laiemalt kogu 20. sajandi vältel. Ettekandeid peetakse kirjandusest, kujutavast kunstist, muusikast ja teatrist, nii üksikautorite loomingust, žanritest kui ka konkreetsetest teostest. 

Konverentsi peamine töökeel on inglise keel, kuid ettekandeid peetakse ka prantsuse keeles. Täpsema info konverentsi programmi jm kohta leiab TLÜ konverentsikeskuse kodulehelt.

Lisainfo:

Mirjam Hinrikus mirjam.hinrikus....at....tlu.ee

Piret Viires piret.viires....at....tlu.ee 

Ave Mattheus ave.mattheus....at....tlu.ee