Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Materiaalsed ja rituaalsed praktikad 16. ja 17. sajandi luteriusu kirikutes

Toimub: 14.09.2017, kell 17:00 - 16.09.17 16:00
Koht: Niguliste muuseum (Niguliste 3, Tallinn)

Professor Sten Karlingule (1906–1987) pühendatud ja Homburger Gespräche (Böckler-Mare-Balticum-Stiftung) raames toimuv rahvusvaheline teaduskonverents "Vahepealsed asjad? Materiaalsed ja rituaalsed praktikad Läänemere regiooni 16. ja 17. sajandi luteriusu kirikutes".

Pildikummardamine, katoliku kiriku luksusearmastus, tseremooniate ja riietuse pompöössus ning usuteenuste müük olid peamised reformatsioonilise kriitika objektid. Samas alles 1548. aastal algas Püha Saksa Rooma keisririigis adiaphora ehk Mitteldinge üle tõsisem vaidlus. Lõplikult formuleeriti evangeelse kiriku suhe vahepealsetesse ehk usu jaoks mitteolulistesse asjadesse Konkordiaformel’is 1570. aastal. Konfessionaalne ja institutsionaalne tahe ning tegelik koguduslik praktika erinesid teineteisest sageli oluliselt. Mõistagi olenes aga üks teisest, ning just normilooja ja selle praktiseerijate – kirikuõpetajate, koguduseliikmete, aga ka kunstnike – suhte ning vastastikuse toime kaudu näib olevat viljakas uurida varauusaegse luterliku kiriku materiaalset ja kunstiajalugu. Samas ei saa jätta tähelepanuta ka kiriku ja usupraktika jaoks näiliselt välist sekulaarset maailma, ühes selle võimu- ja rahasuhete ning nendest tulenevate huvidega. Mõistmaks varauusaegset luteri kirikut, tuleb seda uurida kompleksina, milles on tegevad mitmed toimijad, seejuures ka materiaalsed esemed. Samuti on huvitav, kas eksisteeris midagi, mida saaks nimetada "regionaalseks praktikaks" ning seetõttu oleme fokuseerinud konverentsi kindlale ajaloolisele territooriumile. See hõlmab Läänemere regiooni evangeelseid alasid, neidki, mille 16.–17. sajandil Läänemere-äärsete suurvõimud evangeelseks "tegid".

Konverentsi töökeel on inglise keel.

Programmikomitee:

Prof dr Krista Kodres, Eesti Kunstiakadeemia

Dr Anu Mänd, Tallinna Ülikool

Merike Kurisoo, Eesti Kunstimuuseum

Prof dr Gerhard Weilandt, Greifswaldi Ülikool

Dr Janis Kreslins, Rootsi Rahvusraamatukogu

Korraldavad institutsioonid:

Böckler-Mare-Balticum-Stiftung

Eesti Kunstimuuseum – Niguliste muuseum

Eesti Kunstiakadeemia – Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut

Tallinna Ülikool – Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus

KAVA

THURSDAY, 14 September

17.00 Andrew Spicer (Oxford Brookes University)

Adiaphora, Reformation and the Material Culture of Worship

18.00 Exhibition opening “Five forgotten paintings” (Niguliste Museum)


FRIDAY, 15 September

9.15–9.30 Opening Krista Kodres (Estonian Academy of Arts)

9.30–11.00 Gerhard Weilandt (University of Greifswald)

Destroy them! Reuse them? – How to deal with images of the old faith in the era of the Reformation in northern Germany.

Anu Mänd (Tallinn University)

Combining the Old and the New: Changes in the Tallinn Parish Churches from c. 1525 to c. 1550

11.00–11.30 Coffee break

11.30–13.00 Elina Räsanen (University of Helsinki)

Iconoclashes in Finland: Catholic Altarpieces in Transformation

Ulrike Nürnberger (Böckler-Mare-Balticum-Stiftung)

Modifying History – Remodelled Altarpieces in the Duchy of Schleswig

13.00–14.00 Lunch

14.00–15.30 Hanna Pirinen (University of Jyväskylä)

Donations as a Political and Religious Act

Marcin Wisłocki (University of Wroclaw)

Visualising a way to heaven. Remarks on emblematic programmes in Lutheran churches in Pomerania

15.30–16.00 Coffee break

16.00–17.30 Vija Strupule (Riga)

The role of interior paintings in the Lutheran church indoor concept: the cathedral of Riga in the 16th–17th centuries.

Herman Bengtsson (Upplandsmuseet, Sweden)

Conflicting cults. Uppsala Cathedral and the Swedish Reformation 1527–1593


SATURDAY, 16 September

9.30–11.00 Merike Kurisoo (Art Museum of Estonia)

Indifferent things or not? Tallinn´s Church Order from 1608 and objects in ritual practices

Ojars Sparitis (Latvian Academy of Sciences)

The practice of the Confession and the evolution of Confessionals in the interior of Courlandian Lutheran churches

11.00–11.30 Coffee break

11.30–13.00 Martin Wangsgaard Jürgensen (National Museum of Denmark)

A meditation on the sinful man. Some thoughts on Lutheran devotional art illustrated through an example from 1586

Peter Gillgren (Stockholm University)

The Tomb of Christ: Representation and Spectacle

13.00–14.00 Lunch

14.00–14.45 Piotr Birecki (University of Wroclaw)

The Lutheran Church as a Space of Representation of Social Standing in Early Modern Ducal Prussia

14.45–15.00 Coffee break

15.00–16.00 Panel discussion

Koduleht