Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Teadus

Humanitaarteaduste instituudi teadustegevus hõlmab väga mitmeid omavahel põimunud uurimissuundi, sh kultuurisõlteliste tähendusloome protsesside teoreetiline analüüs, mida täiendab ja toetab empiiriline uurimistöö tähendusloome ruumiliste, tekstiliste, esituslike ja visuaalsete praktikate valdkonnas, toimija-võrgustike eritlus kesk- ja varauusaegses Läänemere regioonis, Eesti ühiskondlike protsesside uurimine viimasel viiel sajandil rahvusülese ajaloo raamistikus, “oma” ja “võõra” kujundiloome analüüs 20. sajandi Eesti kultuurides ja kultuuridevahelise/interlingvistilise ja kultuurisisese/intersemiootilise tõlke mehhanismide ning keeleomandamise ja -kasutuse analüüsimine. Mitmed instituudi uurimissuunad on koondunud TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskusesse.

Kontakt

Kristel Toom, teaduskoordinaator
Telefon: 619 9535
E-post: tyhiteadus....at....tlu.ee