Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Teadus - Teadusprojektid - Viedex

Virtual Education Experience in an Extended Nordic Context - Viedex

Erasmus+ programmi poolt rahastatavas projektis osalevad rootsi keele õppejõud ja teadurid viiest kõrgkoolist Rootsist, Soomest, Eestist, Lätist ja Islandilt.
Projekti peamine eesmärk on välja töötada e-õppe moodul äri- ja tööelus kasutatava rootsi keele õppimiseks Põhja- ja Baltimaades. Projekti käigus valmiv virtuaalne õppematerjal saab olema vabalt kättesaadav kõigile huvilistele ja on rakendatav kõikides haridusasutustes, samuti ettevõttesiseses koolituses nendes ettevõtetes, kus üheks töökeeleks on rootsi keel.
Põhja- ja Baltimaades asuvates rootsi keelt kasutatavates ettevõtetes viiakse projekti raames läbi ka uurimus rootsi keele kasutamise kohta igapäevases tööelus.

Projekti kestus: 1.9.2016 - 31.8.2019

Projekti rahastusprogramm: Erasmus+ (projekti number 2016-1-SE01-KA203-022142)


Projekti kontakt Tallinna Ülikoolis:

Kristiina Tedremaa-Levorato 
Telefon: +372 6409 306
E-post: kristiina.tedremaa....at....tlu.ee

__thumb_-2-erasmus.jpg

__thumb_-2-viedexlogga.jpg