Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Teadus - Eesti Semiootikavaramu - Projektid

Projektid

1.    Eesti Semiootikavaramu teaduslik arendamine

Projekti põhieesmärk on arhiivi ja raamatukogu korrastamine ning andmebaasi loomine eesmärgiga avada need kasutamiseks nii üliõpilastele kui ka uurijatele.

2.    Eesti Semiootikavaramu arhiivi ja raamatukogu arendamine

Eesti Semiootikavaramu asutati Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi koosseisu 2005. aastal. See koosneb Juri Lotmani ja Zara Mintsi raamatukogust ja arhiivist. Mõlemal on vaieldamatu väärtus nii Eesti kultuurikontekstis kui ka maailma humanitaarteaduste seisukohalt.

Eesti Semiootikavaramusse on Mihhail Lotmani poolt üle antud suurem osa nii Lotmani ja Mintsi arhiivist kui raamatukogust, kuid selle materjali teaduslik ja bibliograafiline töötlus on algseisus: materjalid on küll süstematiseeritult riiulitele pandud, kuid puudub kasutajasõbralik andmebaas, varmus leiduvate ürikute ja raamatute kirjeldamisest kõnelemata.

Käesoleva projekti põhieesmärk on arhiiv ja raamatukogu korrastamine ning andmebaasi loomine eesmärgiga avada need kasutuseks nii üliõpilastele kui uurijatele.

Hoiutingimuste kindlustamine, luues vajalikud materiaalsed tingimused, sealhulgas hoidlate spetsiaalne varustus.

Eeltoodust lähtuvalt on hädavajalik rakendada tööle ka Semiootikavaramu sihtasutus.

Nende üleasnnete täitmiseks on vajalik palgata uurija-bibliograaf, kes oleks kursis nii J. Lotmani ja Z. Mintsi teadusloominguga kui oleks ka kvalifitseeritud bibliograaf ja tekstoloog.

3. Хронологическая канва «Летописи жизни и творчества Ю. М. Лотмана» (1945 – 1957).

Kronoloogiline ülevaade "Juri Lotmani elu ja töö" (1945 – 1957).


Составители: Татьяна Кузовкина, Габриэль Суперфин

Koostojad: Tatjana Kuzovkina, Gabriel Superfin


1. От составителей / Saateks

2. 1945—1957

3. Литература / Kirjandus


От составителей
 

Работа над составлением «Летописи жизни и творчества Ю. М. Лотмана» началась в 2010 г. в рамках проекта Татьяны Кузовкиной «Genius loci: JU.M.Lotman and Estonia: 1950—1993 (materials for the Chronicle of Lotman’s Life and Work)», который поддерживался грантом Эстонского научного фонда (Eesti Teadusfond, проект JD 171). Составление «Летописи» шло параллельно с обработкой архива Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц, хранящегося в Эстонском фонде семиотического наследия, и публикацией архивных материалов (см.: Егоров, Кузовкина 2010; Егоров, Кузовкина, Поселягин 2011; Лотман 2010; Лотман, Минц, Егоров 2012; Якушева 2012).

            26 февраля — 5 марта 2012 г. к 90-летию Ю. М. Лотмана в Таллиннском университете прошла выставка «Три дня из жизни Лотмана», куратором которой был Г. Г. Суперфин. К выставке им (при участии Т. Кузовиной, И. Пильщикова, С. Салупере, М. Трунина) была подготовлена краткая хроника основных дат из биографии Ю. М. Лотмана на фоне подробного перечня основных политических событий в СССР и Эстонии в 1945 — 1993 годах. В 2013 г. Т. Кузовкина продолжила работу над составлением «Летописи» в рамках нового научного проекта Эстонского фонда семиотического наследия «Juri Lotmans lifeworld in the post-WWII Estonia from the perspective of transnational history studies (based on the materials of the archives of Juri Lotman and Zara Mints)», который поддерживается грантом Эстонского агенства по науке (Eesti Teadusagentuur, проект PUT81). Хронологическая канва пополняется за счет материалов архива Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц, хранящихся в библиотеке Тартуского университета, Эстонском фонде семиотического наследия, архиве Тартуского университета, Государственном архиве Эстонии и Эстонском историческом архиве. Публикация открывается самым полным на сегодняшний день первым разделом, охватывающим 1945 —1957 годы, другие разделы будут публиковаться по мере подготовки. Формат «интернет-публикации» позволяет учитывать замечания и дополнения, за предоставление которых составители заранее благодарны читателям.

1945—1957

Литература / Kirjandus