Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid

Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused
  • Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. 
  • Eesti õppekeelega kooli lõpetajal vene keele kui võõrkeele eksam B2-tasemel.
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 50%.
  • Kirjalik vastuvõtueksam 50%.
  • Vastuvõtulävend on 65 palli.
Kirjalik vastuvõtueksam

Eesti keele kui teise keele eksami sooritanud kandidaadile:

  • kirjand, mis kirjutatakse vastuvõtueksami käigus;
  • vene keele lingvistiline test (vastavalt üldhariduskoolides kehtivale ainekavale).

Eesti keele eksami sooritanud kandidaadile:

  • töö venekeelse tekstiga;
  • lühiessee, mis kirjutatakse vastuvõtueksami käigus.

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.