Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid

Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused
  • Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. 
  • Vene keele oskus emakeelena või vähemalt B2-tasemel.
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 50%.
  • Kirjalik vastuvõtueksam 50%.
  • Vastuvõtulävend on 65 palli.
Kirjalik vastuvõtueksam

Eesti keele kui teise keele eksami sooritanud kandidaadile:

  • kirjand, mis kirjutatakse vastuvõtueksami käigus;
  • vene keele lingvistiline test (vastavalt üldhariduskoolides kehtivale ainekavale).

Eesti keele eksami sooritanud kandidaadile:

  • töö venekeelse tekstiga;
  • lühiessee, mis kirjutatakse vastuvõtueksami käigus.

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.