Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena peamiselt loengute ja seminaride vormis. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.

Vene filoloogia õpe toimub 3+2-süsteemis, seega on soovituslik jätkata õpinguid magistritasemel slaavi keelte ja kultuuride või vene keele ja kirjanduse õpetaja õppekavadel. 

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained võimaldavad jõuda vene keele oskuses C1- ja poola keeles B2-tasemeni ning uurida Venemaa ajalugu ja kultuuri ning vene filoloogia aluseid. 

Vene filoloogia peaerialal pööratakse tähelepanu vene keele häälikusüsteemile, lausehitusele, grammatikale ja keeleteaduslikele mõistetele. Peale selle omandatakse teadmised vene kirjandusest ainetes Vene kultuuri paradigmad, 19. sajandi vene kirjandus, 20. sajandi vene kirjandus ning proosa- ja luuleteooria. 

Õppekavas ette nähtud erialapraktika pakub võimalust esmaseks kokkupuuteks tööturuga. Eriala üliõpilased teevad praktika väljaspool ülikooli tõlkimise, kirjastamise, turismi, ajakirjanduse või muudes erialaga seotud valdkondades. 

Peaeriala aineid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialavaheliste probleemide lahendamist. 

Tutvu õppekavaga