Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad vene filoloogias või vene keel võõrkeelena erialal või sellele vastav kvalifikatsioon või läbitud vene filoloogia/vene keel võõrkeelena/vene keel ja kirjandus (48EAP) kõrvalaine. Juhul kui eelnev eriala ei kattu täielikult loetletutega, on magistriõppe ajal võimalik läbida erialane lisamoodul, milline lepitakse kokku sisseastumiseksamite ajal vastavalt kandidaadi eelnevale haridusele (lisaained on tasulised).
  • Kandidaadil peab olema vene keele oskus emakeelena või C1-tasemel.
  • Sisseastumisel tuleb sooritada eksam. Kutsesobivuseksamil hinnatakse eelkõige kandidaadi valmisolekut ja motivatsiooni õpetajakoolituse edukaks läbimiseks ning õpetajakutse omandamiseks.
Vastuvõtueksam

Sisseastumisel tuleb sooritada eksam, mis koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

  • Kutsesobivuseksamil hinnatakse eelkõige kandidaadi valmisolekut ja motivatsiooni õpetajakoolituse edukaks läbimiseks ning õpetajakutse omandamiseks. 
  • Kirjalikus osas kirjutatakse essee ja akadeemiline test. Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. 
  • Suulises osas toimub vestlus, kus keskendutakse eelkõige õpetajaametile ja -karjäärile suunatud küsimustele. Suuline osa toimub kohe pärast kirjalikku.

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.