Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Peaerialad

Vene keele ja kultuuri õpetaja magistrikavale astudes saad valida kahe peaeriala vahel:

  • vene keele ja kirjanduse õpetaja
  • vene keele kui võõrkeele õpetaja 
Õppevormi kirjeldus

Magistriõppekava on kaheaastane ja toimub tsükliõppena, mis tähendab, et loengud ja seminarid toimuvad neljapäevast laupäevini. 

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained võimaldavad uue slaavi keel taseme omandamist või vene keele oskuse tõstmist C1-tasemele ning loovad eeldused uurimistöö läbiviimiseks uurimisseminaris.

Samuti omandatakse mõlemal peaerialal süvendatud teadmised vene keelest ja kultuurist ainetes tekst ja kommentaar, vene keele arengutendentsid, tekstoloogia ja allikaõpetus ning teksti pragmaatika. Peale selle läbib üliõpilane vastava eriala õpetamise metoodika ja didaktika ained.

Kasvatusteaduslike ainete moodulis toetatakse õpetajaks kujunemist läbi erinevate üldkasvatusteaduslike ja psühholoogia ainete, mis loovad vajaliku teadmiste ja oskuste baasi iga õppija arengu toetamiseks õppeprotsessis ning enda kui õpetaja professionaalse arengu kavandamiseks. Kasvatusteaduslikud õpingud on tihedalt seotud pedagoogilise praktika ning ainedidaktika õpingutega.

Tagamaks teooria ja praktika sidusus on üliõpilastel võimalik kohe õpingute alguses vaadelda kuivõrd ülikoolis õpetajakoolituses õpitu on nähtav reaalses koolipraktikas ning seda seminarides analüüsida. Üliõpilase ülesanded praktikal kasvavad koos oskuste ja teadmistega. Teisel õppeaastal toimuval põhipraktikal antakse tunde juba pikema perioodi vältel töötades juhendava õpetaja kolleegina. Teisel õppeaastal võib soovi korral ühe praktika teha täiskasvanuõppes.

Üleülikooliline aine ELU projekt toetab meeskonnatööoskust ja erialavaheliste probleemide lahendamist.

Tutvu õppekavaga