Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvaid vilistlased

__thumb_-2-Margit Alliksaar.jpg

Margit Alliksaar
 Jõgeva põhikooli, Jõgevamaa gümnaasiumi ja Luua metsanduskooli soome keele õpetaja, aasta soome keele õpetaja 2012

"Soome keel ning soome kirjandus ja nende kaudu soome kultuur said ülikoolis eriala omandades väga lähedaseks ja omaseks, sest iga päev, kokku viis aastat, oli kokkupuude emma-kummaga neist. Erinevad loengud ja ka soomlastest õppejõud rikastasid ja kujundasid noore inimese maailmapilti. Ülikooliõpingud aitasid kaasa minu tõekspidamiste lõplikule väljakujunemisele: pean tähtsaks kohusetunnet ja teistega arvestamise oskust. Mõlemat läks vaja nii ülikooliõpingute ajal kui ka praegu töötades. Õpitud eriala, gümnaasiumi soome keele ja kirjanduse õpetaja, on andnud tööd ja ülikoolist saadud põhiteadmised on pannud aluse tööelus hakkamasaamiseks."


__thumb_-2-Kristjan Salum.jpg

Kristjan Salum
Gustav Adolfi Gümnaasiumi inglise keele õpetaja

"Keeleõpetajaks olemisel on palju plusse - noortega suhtlemine hoiab sind mingis mõttes igavesti noorena, sa mitte ei anna neile, vaid saad ka neilt ohtralt teadmisi ning sul on palju vabadust kujundada oma tunnid. Täieliku pildi õpetajatööst annab loomulikult klassi ees seismine, kuid ülikoolist saadud teadmised ja oskused (nii keelealased kui ka pedagoogilised) on mulle alati marjaks ära kulunud."


__thumb_-2-Julia Popova.jpg

Julia Popova
Tallinna Ühisgümnaasiumi saksa keele õpetaja

"Saksa keel on efektiivne, loogiline, suure kultuuripärandi ja ajaloolilise tähendusega keel – teerajajate keel. Saksa keele õppimine aitab paremini nii maailma väärtustada kui ka ühiskondlikult lõimuda, võimaldab suhelda suure arvu inimestega üle maailma. Saksa keel teeb elu rikkamaks, tuleviku helgemaks, töökoha leidmise lihtsamaks ja meelepärasemaks. Kohe peale kooli lõppu teadsin, kuhu edasi õppima minna - Tallinna ülikooli saksa keele filoloogia erialale. Huvitavad loengud, põnevad üritused, vahetusõpetajad Saksamaalt, reisimine, praktika Saksamaal ning muidugi imehead kaasõpilased. Nii möödusid bakalaureuse- ja magistriõpingud Tallinna ülikoolis ja nüüdseks olen juba 5 aastat Tallinna Ühisgümnaasiumi saksa keele õpetaja, millele eelnes töö erakoolis, Tallinna Juhkentali Gümnaasiumis ja Tallinna Reaalkoolis."

Loe edasi blogist


__thumb_-2-Henrik Salum.jpg

Henrik Salum
Gustav Adolfi Gümnaasiumi inglise keele õpetaja

"Töötan alates 2001. aasta septembrist Gustav Adolfi Gümnaasiumis inglise keele õpetajana. Ilma Tallinna Ülikooli pakutava ettevalmistuseta poleks ma kindlasti täna see õpetaja, kes ma olen. Tallinna Ülikooli suurimaks panuseks pean seda, et sain õpingute käigus kindlustunde, et minust võibki õpetaja saada ning ma võin ja suudan klassi ees seista. Olen seda tööd teinud nüüdseks juba 15 aastat ja senimaani pole noortega töötamisest ära tüdinenud või väsinud. Järelikult valisin õige eriala ning sain korraliku ettevalmistuse selles ametis töötamiseks."


__thumb_-2-Susanna_aija.jpg

Susanna Aija
Rocca al Mare kooli prantsuse keele õpetaja

"Õppisin TLÜ prantsuse keele õpetaja magistriõppes aastatel 2007-2010 ning töötasin sel ajal juba ka Rocca al Mare koolis samal erialal. Õpingud toetasid mind igapäevases töös ja usun, et ka vastupidi. Hindan väga kõrgelt seda, kuidas oli korraldatud õppeprogramm ning sedagi, et kogu magistriõppe vältel oli võimalik arutada, analüüsida, vaielda nii kursusekaaslaste kui kia õppejõududega. Leian, et õppisin igas mõttes palju ja olen väga rahul, et keeleõpetaja magistriõpingud läbisin."


__thumb_-2-erkki-otsman.jpg

Erkki Otsman
Laulja, Tallinna Inglise kolledži prantsuse keele õpetaja

"Prantsuse keele õpingud Tallinna ülikoolis oli minu teadlik valik. Ma tahtsin õpetada seda ilusat keelt ning mul ei olnud selleks diplomit. Õpingud kestsid 3 aastat ja olid mulle parajaks väljakutseks. Ma töötasin õpingute ajal ja pinge oli mõnikord kokku päris suur. Samas arvan, et enda kokkuvõtmine on meile kõigile kasulik, sest me areneme edasi ainult läbi pingutuste."


__thumb_-2-Katre Merilaid.jpg

Katre Merilaid
Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele õpetaja

"Germanistika avab nii palju uksi! Saksa kultuuriruum on rikas ja huvitav ning Tallinna ülikool avas mulle uksed omamoodi siseringi, motiveeritud ja humoorikate inimeste hulka kogu maailmast, kes jagavad teatud väärtusi ja sihte. On hindamatu tunne selle tagala toel aidata Eestis kaasa saksa keele positsiooni hoidmisele ja tõstmisele. Samuti avanevad keeleoskajale üllatavalt tihti huvitavad võimalused kokku puutuda erinevate elualadega - näiteks võib sattuda ajakirjanikule tõlgiks, meditsiinikonverentsile appi või lastele linnarallit korraldama. Veelgi enam võimalusi ja kirge pakub töö õpetajana. Ma saan edasi anda tükikest iseendast, otsida uusi viise keeleoskuste arendamiseks ja aidata kujundada tuleviku maailmapilti. Õpetajatöö - elukestva õppe ja arengu musternäidis!"


Kristel Maltis
MTÜ Keeltemaja Tallinna Keeltekooli õpetaja

"Juba ülikooliõpingute teisel aastal astusin soome keele õpetajana klassi ette Tallinna vanimas keeltekoolis Endla tänaval. Soomlaslikult hubases puumajas olen õpetanud juba 13 aastat. Peale soome keele õpetamise on nendesse aastatesse mahtunud veel palju soomlastest õpilasi, kellega koos oleme eesti keele saladusi avastanud, huvitavaid tõlketöid ja õppematerjalide valmistamist põhikooli soome keele õpilastele ning mis peamine, sadu ja sadu toredaid õpilasi. Soome filoloogi eriala omandamine Tallinna ülikoolis andis kõigeks selleks hea vundamendi. Oma lõputöös käsitlesin soome keele internetipõhise õpetamise võimalusi, mis tollel ajal oli Eestis veel lapsekingades, kuid õppejõud julgustasid mind oma tööd ka praktikas rakendama. Nii olengi andnud Skype'i individuaaltunde juba päris pikka aega. Soome keele õppimine on ka soome kultuuri õppimine. Soome keel ja kultuur on nagu jäämägi, mis tundub maailma mastaabis olevat väike, aga veepinna all on peidus tohutult palju põnevat. Selle avastamiseks tuleb julgeda sukelduda."


Millistel erialadel võib tööd leida?

Raske on leida Eestis üldhariduskooli, kus ei töötaks mõni Tallinna ülikoolis või selle eelkäijates õpetajakutse omandanud õpetaja. Võõrkeeleõpetaja magistrikava lõpetanud on kõikjal hinnatud ja oodatud spetsialistid. Lisaks koolidele töötavad meie lõpetajad ka täiskasvanuõppes – kutsekoolides, ülikoolides, keeltekoolides, tegelevad keelekorralduslike küsimustega ning on tegevad erinevates välisriikide kultuuriorganisatsioonides.

Edasiõppimisvõimalused

Võõrkeeleõpetaja MA lõpetanud saavad jätkata õpinguid doktorantuuris kasvatusteaduste või võõrkeeledidaktika alal, lisaks ka keele-, kirjandus- või kultuuriteadustes.