Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Võõrkeeleõpetaja MA õppekavale õppima asujalt eeldatakse bakalaureusekraadi eelkõige humanitaarteaduste vallas.
  • Valitava peaeriala esimese keele oskus peab olema B2-tasemel (inglise keele puhul C1) ja teise keele oskus vähemalt B1-tasemel (inglise keele puhul B2, vajalik on eelnev inglise keele kõrvalaine läbimine). 
  • Valides vene keele teiseks keeleks on eeldus vene keele ja kirjanduse kõrvaleriala läbimine bakalaureuseastmes ja vene keele valdamine C1-tasemel. 
  • Valides teiseks keeleks eesti keele on eeldus eesti keele ja kirjanduse kõrvaleriala läbimine ning eesti keele valdamine C1-tasemel.
Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

  • Kirjaliku osana esitavad kandidaadid motivatsioonikirja koos sisseastumisdokumentidega SAIS-is. Motivatsioonikirja faili nimi peab olema kandidaadi nimi. Inglise (ja teise) keele õpetaja kandidaadid peavad motivatsioonikirja alguses muu hulgas kirjeldama, milliste õpingute käigus on nad C1-taseme saavutanud.
  • Teise kirjaliku osana sooritatakse vastuvõtueksamil akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
  • Suulise osa eksam keskendub kandidaadi keelelisele pädevusele ja kutsesobivusele. Juhul kui kandidaadil ei ole keeletaset tõendavat dokumenti, kontrollitakse vajaliku keeletaseme olemasolu vastuvõtueksami käigus.

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.