Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Aasia uuringute õppekavale astudes õpitakse Aasia ühiskonna peaerialal, mis pakub kursuseid Aasia eri piirkondade ühiskondadest ja poliitikast, keskendudes peamiselt Jaapani, Hiina ja Kagu-Aasia piirkonnale. Samas on oluline osa erialasel praktikal, mille raames omandatakse oskusi ja kogemusi kaasaegsete Aasia ühiskondadega seotud teemade edendamisel Eesti ühiskonnas.

Magistrantidel soovitatakse vabaainetena võtta kultuurantropoloogia ja sotsioloogia magistriõppe aineid ning õppida üht vastavalt piirkonnale valitud Aasia keelt.

Aasia uuringute magistriõppekava on kaheaastane ja toimub tsükliõppena, mis tähendab, et loengud ja seminarid toimuvad neljapäevast laupäevini. 

Õpingute jooksul kirjutab ja kaitseb üliõpilane magistritöö. Kaitstud magistriööde kohta loe täpsemalt siit

Olulised erialaained

Esimese õppeaasta sügisel õpitakse tundma, mis ja milline on Aasia ning kuidas seda uurida, selgitades ühtlasi välja üliõpilase magistritööks parima lähenemisviisi ning viies teda kurssi oluliste Aasiaga seotud diskussioonidega sotsiaalteadustes (kursus Aasia ja sotsiaalteadused). Lähemalt tutvutakse Hiina ja Jaapani ühiskondadega.

Kevadel kogetakse Aasia ühiskondi ja poliitikat läbi filmi (kursus Aasia film ja ühiskond) ning uuritakse religiooniga seotud nüüdisaegseid teemasid (kursus Religion and Society in Contemporary Asia). Samuti tutvutakse lähemalt kolmanda suurema piirkonnaga Aasias—Kagu-Aasia riikide ja ühiskondadega. Hiina, Jaapani ja Kagu-Aasia teemaliste kursuste raames on võimalus süvitsi tegeleda just ennast huvitava teemaga, valmistudes ettekandeks, kirjutades lühikest uurimust või osaledes teistes õppejõu poolt ette antud ülesannetes.

Teise aasta sügisel tutvutakse Aasia linnadega, kus tänapäeval elab üle poole kogu maailma linnarahvastikust. Uuritakse koos nii üleilmseid kui ka kohalikke arenguid, mis kujundavad Aasia linnade ilmet, avalikku ruumi ja arenguvõimalusi, ning seda, milliseid poliitilisi seisukohti ja kogemusi võiksid linnad maailma eri piirkondades omavahel jagada (kursus Aasia linnaruumid ja poliitikad). Kuumadel Aasiaga seotud teemadel saab rääkida kaasa kursusel Aasia ühiskondade ja poliitika seminar.

Instituudi kohustuslikud üldained pakuvad ühiskondade uurimiseks olulisi raamistikke ja võtmemõisteid (kursused mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist ja kultuurianalüüsi võtmemõisted — mõlemasse on lõimitud ka Aasia perspektiiv). Samuti tuleb osa võtta ELU-st!

Kevadel häälestutakse tulevikuvõimalustele (kursus Aasia ühiskondade ja poliitika praktika), milles  praktika raames tutvutakse võimalike tööandjatega või omandatakse vastavalt huvile praktilisi kogemusi uutes ja originaalsetes vormides, sest kursuse sisu sõltub tudengit huvitava praktika iseloomust (nt välitöö, stažeerimine asutuses või ettevõttes, akadeemilise kursuse õpetamine või assisteerimine, osalemine uuringus, vms). 

Aasia ühiskondade magistriõppes on ideaalne võimalus õppida Aasia keeli (hiina, jaapani, türgi, araabia) või lihvida oma inglise keelt nii akadeemia kui ka edaspidi tööturu jaoks. 

Tutvu õppekavaga