Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Aasia uuringute õppekavale astudes õpitakse Aasia ühiskonna peaerialal, mis pakub kursuseid Aasia eri piirkondade ühiskondadest ja poliitikast, keskendudes peamiselt Jaapani, Hiina ja Kagu-Aasia piirkonnale. Samas on oluline osa erialasel praktikal, mille raames omandatakse oskusi ja kogemusi kaasaegsete Aasia ühiskondadega seotud teemade edendamisel Eesti ühiskonnas.

Magistrantidel soovitatakse vabaainetena võtta kultuurantropoloogia ja sotsioloogia magistriõppe aineid ning õppida üht vastavalt piirkonnale valitud Aasia keelt.

Õppetöö toimub tsükliõppena neljapäevast laupäevani, et ka tööl käivad inimesed saaksid ennast Aasia-alaste teadmistega täiendada. 

Olulised erialaained

Esimese õppeaasta sügisel õpitakse tundma, mis ja milline on Aasia ning kuidas seda uurida, selgitades ühtlasi välja üliõpilase magistritööks parima lähenemisviisi ning viies teda kurssi oluliste Aasiaga seotud diskussioonidega sotsiaalteadustes (kursus Aasia ja sotsiaalteadused).

Samaaegselt kogetakse Aasia ühiskondi ja poliitikat läbi filmi (kursus Aasia film ja ühiskond) ning tutvutakse Aasia linnadega, kus tänapäeval elab üle poole kogu maailma linnarahvastikust.

Uuritakse koos nii üleilmseid kui ka kohalikke arenguid, mis kujundavad Aasia linnade ilmet, avalikku ruumi ja arenguvõimalusi, ning seda, milliseid poliitikaid ja kogemusi võiks linnad maailma erinevates piirkondades omavahel jagada (kursus Aasia linnaruumid ja poliitikad).

Kevadel asutakse lähemalt uurima Hiinat, Jaapanit ja Kagu-Aasia riike. Kõikide kursuste raames on võimalus süvitsi tegeleda just ennast huvitava teemaga, valmistudes ettekandeks, kirjutades lühikest uurimust või osaledes teistes õppejõu poolt ette antud ülesannetes. Instituudi üldainete hulka kuuluvad sellised põnevad kursused nagu mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist ja kultuurianalüüsi võtmemõisted — mõlemasse on lõimitud ka Aasia perspektiiv.

Teise õppeaasta sügis võimaldab uurida religiooniga seotud kaasaegseid teemasid (kursus Religion and Society in Contemporary Asia), rääkida kaasa kuumadel Aasiaga seotud teemadel (kursus Aasia ühiskondade ja poliitika seminar), uurida valikainena Aasia kirjandust ja osaleda ülikooli projektis ELU.

Kevadel häälestutakse tulevikuvõimalustele (kursus Aasia ühiskondade ja poliitika praktika)tutvutakse praktika raames võimalike tööandjatega või omandatakse vastavalt huvile praktilisi kogemusi uutes ja originaalsetes vormides, sest kursuse sisu sõltub tudengit huvitava praktika iseloomust (nt välitöö, stažeerimine asutuses või ettevõttes, akadeemilise kursuse õpetamine või assisteerimine, osalemine uuringus, vms). 

Aasia ühiskondade magistriõppes on ideaalne võimalus õppida Aasia keeli (hiina, jaapani, türgi, araabia) või lihvida oma inglise keelt nii akadeemia kui edaspidi tööturu jaoks. 

Tutvu õppekavaga