Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav ettevalmistusaste.
  • Koos vastuvõtuavaldusega tuleb SAIS-i keskkonnas esitada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemi püstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi enda nimi.
  • Sisseastumiseksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal. 
  • Boonusena arvestame nii erialast kui ka üldisemat (vabatahtliku) töökogemust.
  • Vastuvõtulävend on 70 palli.

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.