Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Karin Dean

__thumb_-2-Karin Dean.jpg

Karin Dean on Kagu-Aasia vanemteadur ja dotsent. Ta on elanud ja töötanud Tais, Hiinas, Singapuris ja periooditi Vietnamis. Kogu Karin Deani teadustöö alates doktoritööst toetub etnograafilistele välitöödele valdavalt Myanmari (Birma) piiriüleste vähemusrahvuste hulgas Myanmaris, Hiinas ja Tais.

Teaduslikud huvid: Poliitgeograafina huvitub ta Kagu-Aasia poliitilistest arengusuundadest, sh suhtest Hiinaga, Kagu-Aasia riikide ja ühiskondade vahelistest suhetest, sotsiaalsetest või poliitilistest suundumustest ja teemadest nagu linnastumine, inimeste mobiilsus, kodanikuühiskond, üleilmastumine, erinevad võrgustikud, riiklikud diskursused. Teadustöö võtmesõnad on piirid ja piirialad, geopoliitika, võim, vähemusrahvused, identiteedipoliitika, territoriaalsus. Teadustöös rõhutab Karin kohalike tavade ja paikade olulisust teooriate püstitamisel.

AUKE profiil
Karin Dean Eesti Teadusinfosüsteemis


Alari Allik

__thumb_-2-Alari Allik-001.jpg

Alari Allik on Jaapani uuringute lektor ning Aasia uuringute suuna juht.

Teaduslikud huvid: Oma teadustöös keskendub ta omaeluloolisusele keskaegses Jaapani kirjanduses ning käsitleb filosoofia ja religiooni mõju kirjanike enesemääratlusele.

Lisaks teadustööle on Alari Allik tegelenud ka klassikalise jaapani kirjanduse tõlkimise ja toimetamisega. Tallinna Ülikooli Kirjastuse "Bibliotheca Asiatica" sarjas on tema tõlkes ilmunud erakmunk Saigyō "Mägikodu" ja Fujiwara noTeika koostatud "Sada luuletust, sada luuletajat", mis annavad hea ülevaate keskaegsest jaapani luulest.

AUKE profiil
Alari Allik Eesti Teadusinfosüsteemis


Alexander Horstmann

__thumb_-2-Alexander Horstmann.JPG

Alexander Horstmann on Kagu-Aasia uuringute dotsent. Ta on suurema aja oma elust teinud välitöid Kagu-Aasias, Jaapanis ja Hiinas.

Teaduslikud huvid: Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on pagulasuuringud, humanitaarsus ning riigi-ühiskonna suhted Kagu-Aasias ja Edela-Hiinas. Lisaks sellele on ta huvitatud religiooni- ja poliitikaküsimustest, mitmekultuurilisusest ja inimõigustest. Alexander Horstmanni eesmärk on arendada kodanikuühiskonda ja inimõigusi, seista rahu tagamise eest ning edendada kultuuridevahelist dialoogi. Viimastel aastatel on Alexander Horstmann keskendunud vägivalla struktuuridele, religioossele sallimatusele, tõrjutuse ja diskrimineerimise poliitikale, pagulaskriisile ja humanitaarabi teemadele.

AUKE profiil
Alexander Horstmann Eesti Teadusinfosüsteemis


Helen Geršman

__thumb_-2-Helen Geršman.jpg

Helen Geršman on Lähis-Ida uuringute lektor. Ta on omandanud Tallinna ülikoolis doktorikraadi kultuuride uuringute erialal. Ta on täiendanud ennast Hispaanias Granada ülikoolis, Iisraelis Jerusalemma heebrea ülikoolis ja õppinud türgi keelt Ankara keeltekoolis TÖMER ning araabia luulet ja retoorikat Süürias Aleppos.

Teaduslikud huvid: araabia luule ja retoorika

AUKE profiil
Helen Geršman Eesti Teadusinfosüsteemis


Jekaterina Koort

__thumb_-2-Katja Koort.jpg

Jekaterina Koort on Hiina uuringute lektor ja Konfutsiuse instituudi direktor. Jekaterina Koort on õppinud hiina keelt Taiwani riiklikus pedagoogikaülikoolis ja Hiina Rahvavabariigis Zhenjiangi ülikoolis ning on täiendanud ennast Taiwani Hiina uuringute keskuse (CCS) teadurina.

Teaduslikud huvid: Tema uurimisvaldkonnad on kultuuri- ja mõttelugu fookusega Ida-Aasia suurimate maailmavaateliste süsteemide, eelkõige taoismi ja konfutsianismi ühiskondlikele ja poliitilistele aspektidele.

AUKE profiil
Jekaterina Koort Eesti Teadusinfosüsteemis


Maret Nukke

__thumb_-2-Maret Nukke.JPG

Maret Nukke on Jaapani uuringute lektor ning peab loenguid Jaapani ühiskonna, teatri, kunsti, folkloori ja poliitika teemadel ja õpetab jaapani keelt.

Teaduslik huvi: Praegu jagunevad käsil olevad uurimisteemad peamiselt kaheks: jaapani kawaii-esteetika fenomeni juurte kaardistamine 19.-20. sajandi Jaapani ja Euroopa esteetika kontseptsioonide valguses ning jaapani uuskodutute elupaikade kui linnaruumi piiridel aset leidva ühiskonna sotsiokultuuriliste tähendusväljade taasloomise uurimine.

AUKE profiil
Maret Nukke Eesti Teadusinfosüsteemis


Otto Jastrow

__thumb_-2-Otto Jastrow_profiil.jpg

Otto Jastrow on araabia keele ja kultuuri professor. Ta on viibinud arvukatel välitöödel Lähis-Ida riikides nagu Türgi, Liibanon, Süüria, Iraak, Jeemen ja Iisrael. Ta räägib mitmeid erinevaid araabia keele dialekte, peale selle ka türgi, heebrea ja aramea keeli.

Ta uurib araabia kõnekeelt, peamiselt erinevaid Süüria, Iraagi ja Kagu-Türgi dialekte. Hetkel uurib ta Türgi linnast Mardinist pärit araabia keelseid tekste.


AUKE profiil

Otto Jastrow Eesti Teadusinfosüsteemis


Kõik TÜHI õppejõud ja töötajad