Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppetöö - Kaitstud lõputööd

TÜHIks ühinenud instituutides kaitstud lõputööde registrid

Eesti keele ja kultuuri seminaritööd, bakalaureusetööd ja magistritööd

Ajaloo diplomitööd, bakalaureusetööd ja magistritööd ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistritööd

Eesti Humanitaarinstituudi lõputööd (nimekirjad ebatäielikud)

Inglise keele ja kultuuri, inglise keele õpetaja ja romanistika osakonna lõputööd (nimekirjad ebatäielikud)

Elektroonilised lõputööd on leitavad andmebaasis ETERA