Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppetöö - Lõputöö teema kinnitamine

Bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased peavad esitama nominaalse õppeaja viimasel õppeaastal kinnitamiseks lõputöö teema avalduse. Avalduse vorm on leitav siit. Avaldus tuleb esitada ka neil üliõpilastel, kelle nominaalaeg on läbi, kuid kellele ei ole lõputöö teemat varem kinnitatud või on teema kinnitamisest möödunud rohkem kui kaks semestrit.

Avaldus tuleks esitada soovitavalt elektrooniliselt oma õppekava nõustajale või paberkandjal ruumi S-409. Avaldusel peavad olema täidetud kõik lahtrid ja sellel peab olema nii üliõpilase kui juhendaja (digi)allkiri.

Avalduse esitamise tähtpäev on 16.10.2017.