Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppetöö - Tunniplaanid

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB1, alushariduse pedagoog 1 õppeaasta - tähis kõ õpperühma tunnusel tähendab kaugõppe rühma). Õppekavas loetletud üldained ja vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.

Õppeainete jaotus semestrite kaupa (sisseastumisaasta järgi)

Bakalaureuseõpe
Aasia uuringud
Aasia uuringud HILAB 2015, 2016, 2017
Ajalugu
Ajalugu AIAJB 2015, 2016, 2017
Eesti keel ja kultuur
Eesti filoloogia EKEB 2015, 2016, 2017
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur EKEVB 2015
Referent-toimetaja EKRTB 2015
Kultuuriteooria
Antropoloogia HIANB 2016, 2017
Filosoofia HIFIB 2015, 2016, 2017
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales KKLHB 2017
Kultuuriteadus HIKTB 2015, 2016, 2017
Lääne-Euroopa uuringud
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid GRENB 2016, 2017
Inglise keel ja kultuur GRIB nominaaljaotus_GRIB (pdf)
Romaani keeled ja kultuurid GRRB

nominaaljaotusGRRB/13-itaalia suund

nominaaljaotusGRRB/13 - hispaania suund

nominaaljaotusGRRB/13 - prantsuse suund

nominaaljaotusGRRB/14 - hispaania suund

nominaaljaotusGRRB/14 - itaalia suund

nominaaljaotusGRRB/14 - prantsuse suund

Saksa keel ja kultuur GRSB 2015
Soome filoloogia EKSOB 2015
Vene ja Ida-Euroopa uuringud
Vene filoloogia SKVB 2015, 2016, 2017
Humanitaarteadused 2015
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - artes liberales 2015

Magistriõpe
Aasia uuringud
Aasia uuringud 2016, 2017
Ajalugu
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 2016, 2017
Ajalugu 2016, 2017
Eesti keel ja kultuur
Eesti uuringud / Estonian Studies EKESM 2017
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja EKEOM 2016, 2017
Keeleteadus ja keeletoimetamine EKLNM 2016, 2017
Kirjandusteadus EKKTM 2016, 2017
Kultuuriteooria
Antropoloogia HIANM 2017
Kultuuriteooria ja filosoofia HIKTM 2016, 2017
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria / Literature, Visual Culture and Film Studies HIKVM 2017
Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika HIKSM 2015
Lääne-Euroopa uuringud
Võõrkeeleõpetaja GRVOM 2016, 2017
Kirjalik tõlge GRTKM 2016, 2017
Suuline tõlge GRTSM 2016
Vene ja Ida-Euroopa uuringud
Vene keele ja kirjanduse õpetaja 2016, 2017
Slaavi keeled ja kultuurid 2016, 2017