Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppetöö - Õppeinfo - Lõputööde kaitsmine 2017/2018. õa kevadsemestril

Lõputööde kaitsmiskomisjonid 2017/2018. õppeaastal

Bakalaureusetööd

Aasia uuringud (HILAB.HT): lektor Alari Allik (esimees), lektor Helen Geršman, lektor Margit Juurikas, lektor Jekaterina Koort, lektor Maret Nukke

Ajalugu (AIAJB.HT): dotsent Kaarel Vanamölder (esimees), professor Karsten Brüggemann, vanemteadur Aivar Põldvee, teadur Villu Kadakas, nooremteadur Maarja Merivoo-Parro

Antropoloogia (HIANB.HT): dotsent Carlo Cubero (esimees), professor Helen Sooväli-Sepping, vanemteadur Eeva Kesküla, lektor Marje Ermel, lektor Polina Tšerkassova

Eesti filoloogia keelealased tööd (EKEB.HT): professor Reili Argus (esimees), professor Anna Verschik, lektor Merilin Aruvee, lektor Annika Hussar

Eesti filoloogia (EKEB.HT) ning eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri (EKEVB.HT) kirjandusalased tööd: professor Piret Viires (esimees), dotsent Marju Kõivupuu, dotsent Ave Mattheus, lektor Anneli Kõvamees, lektor Priit Kruus

Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri (EKEVB.HT) keelealased tööd: lektor Tiina Rüütmaa (esimees), professor Anna Verschik, lektor Ingrid Krall, õpetaja Annika Bauer

Filosoofia (HIFIB.HT): lektor Margus Vihalem (esimees), professor Tõnu Viik, vanemteadur Liisi Keedus, lektor Andres Luure, lektor Oliver Laas

Humanitaarteadused (KKHB.HT): lektor Natalia Tšuikina (esimees), professor Irina Belobrovtseva, dotsent Aurika Meimre, dotsent Irina Moissejenko

Inglise keel ja kultuur (GRIB.HT): professor Suliko Liiv (esimees), dotsent Ene Alas, dotsent Liljana Skopinskaja, dotsent Julia Tofantšuk, lektor Paul Rüsse

Kultuuriteadus (HIKTB.HT): professor Marek Tamm (esimees), lektor Tõnis Kahu, MA Piret Peiker

Referent-toimetaja (EKRTB.HT): professor Reili Argus (esimees), lektor Annika Hussar, lektor Tiina Rüütmaa

Romaani keeled ja kultuurid (GRRB.HT): professor Daniele Monticelli (esimees), dotsent Ülar Ploom, dotsent Aleksandra Ljalikova, lektor Merilin Kotta, lektor Kaia Sisask, lektor Kristiina Rebane, lektor Ülo Siirak

Saksa keele ja kultuuri (GRSB.HT) lõputööde kaitsmine: dotsent Maris Saagpakk (esimees), PhD Aigi Heero, dotsent Merle Jung, lektor Andine Frick

Saksa keele ja kultuuri (GRSB.HT) bakalaureuseeksami komisjon: dotsent Maris Saagpakk (esimees), PhD Aigi Heero, dotsent Merle Jung, lektor Andine Frick

Soome filoloogia (EKSOB.HT): lektor Tiina Söderman (esimees), dotsent Annekatrin Kaivapalu, lektor Maria-Magdalena Jürvetson, MA Helina Puksmann

Vene filoloogia (SKVB.HT) lõputööde kaitsmiskomisjon: lektor Natalia Tšuikina (esimees), professor Irina Belobrovtseva, dotsent Aurika Meimre, dotsent Irina Moisejenko, lektor Inna Adamson

Vene filoloogia (SKVB.HT) bakalaureuseeksami komisjon: lektor Natalia Tšuikina (esimees), dotsent Sergei Dotsenko, dotsent Natalja Netšunajeva, vanemteadur Alexander Danilevskiy


Magistritööd

Aasia uuringud (HILAM.HT): dotsent Karin Dean (esimees), dotsent Alexander Horstmann, lektor Alari Allik, lektor Helen Geršman, lektor Jekaterina Koort, lektor Maret Nukke

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AJAOM.HT): vanemteadur Priit Raudkivi (esimees), professor Kersti Markus, lektor Mare Oja, MA Maarja Tinn

Ajalugu (AIAJM.HT): professor Ulrike Plath (esimees), professor Kersti Markus, dotsent Linda Kaljundi, vanemteadur Anu Mänd, dotsent Kaarel Vanamölder, lektor Uku Lember,

Antropoloogia (HIANM.HT): dotsent Carlo Cubero (esimees), professor Helen Sooväli-Sepping, vanemteadur Eeva Kesküla, lektor Marje Ermel, lektor Polina Tšerkassova

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM.HT): professor Krista Kerge (esimees), professor Anna Verschik, lektor Merilin Aruvee, lektor Priit Kruus, lektor Tiina Rüütmaa

Eesti keele kui teise keele õpetaja (EKEVM.HT): professor Krista Kerge (esimees), professor Anna Verschik, lektor Merilin Aruvee, lektor Priit Kruus, lektor Tiina Rüütmaa

Inglise keele õpetaja (GRIOM.HT): professor Suliko Liiv (esimees), dotsent Ene Alas, dotsent Liljana Skopinskaja, dotsent Julia Tofantšuk, lektor Paul Rüsse

Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM.HT), Keeletoimetaja (EKKLM.HT): professor Anna Verschik (esimees), professor Reili Argus, professor Krista Kerge, dotsent Mari Uusküla, vanemteadur Peep Nemvalts

Kirjalik tõlge (GRTKM.HT): dotsent Mari Uusküla (esimees), dotsent Anne Lange, lektor Tiina Põllu, PhD Terje Loogus

Kirjandusteadus (EKKTM.HT): professor Piret Viires (esimees), dotsent Ave Mattheus, vanemteadur Anneli Mihkelev, lektor Anneli Kõvamees

Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM.HT): professor Marek Tamm (esimees), professor Mihhail Lotman, dotsent Eneken Laanes, lektor Margus Vihalem

Prantsuse keele õpetaja (GRPOM.HT): dotsent Aleksandra Ljalikova (esimees), professor Daniele Monticelli, dotsent Ülar Ploom, lektor Merilyn Meristo,  lektor Kaia Sisask

Saksa keele õpetaja (GRSOM.HT): dotsent Maris Saagpakk (esimees), PhD Aigi Heero, dotsent Merle Jung, lektor Andine Frick

Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM.HT): lektor Natalia Tšuikina (esimees), professor Irina Belobrovtseva, dotsent Aurika Meimre, lektor Grigori Utgof

Suulise tõlke (GRTSM.HT) magistrieksami komisjon: õpetaja Reeli Pärn (esimees), õpetaja Lauri Elango, Robin Hazlehurst

Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM.HT): dotsent Irina Moissejenko (esimees), dotsent Sergei Dotsenko, lektor Natalia Tšuikina

Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika (HIKSM.HT): dotsent Eneken Laanes (esimees), professor Daniele Monticelli, dotsent Anne Lange, MA Piret Peiker

Võõrkeeleõpetaja (GRVOM.HT): dotsent Maris Saagpakk (esimees), professor Suliko Liiv, dotsent Ene Alas, dotsent Merle Jung, dotsent Aleksandra Ljalikova, dotsent Liljana Skopinskaja, lektor Tiina Rüütmaa, lektor Tiina Söderman