Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppetöö - Õppeinfo - Lõputööde kaitsmine 2017/2018. õa kevadsemestril

Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamid 2017/2018. õa sügissemestril

BAKALAUREUSETÖÖD

Aasia uuringud 15.01 auditooriumis S-422

kell 09.30 Joanna Annion "Egiptuse poliitilisest aktivistist naisõiguslaseks Hudā Šaʿrāwī (1879-1947) näitel". Juhendaja lektor Helen Geršman, retsensent Tanno Tilgar.

kell 09.50 Ivar Janson "Fāṭima bint Muḥammadi poliitilise ḫuṭba retooriline analüüs". Juhendaja lektor Helen Geršman, retsensent MA Üllar Peterson.

Ajalugu 15.01 auditooriumis S-232

kell 13.00 Kristjan Alas "Vabadussõjalase Artur Sirgu kajastamine Eesti ajakirjanduses 1930-1934". Juhendaja dotsent Kaarel Vanamölder, retsensent vanemteadur Magnus Ilmjärv.

kell 13.40 Janet Kolts "Rootsi kuningakoja ja Soome presidentide riigivisiitide kuvandid Eesti ajakirjanduses 1925-1936". Juhendaja dotsent Kaarel Vanamölder, retsensent MA Raiko Jäärats.

Antropoloogia 19.01 auditooriumis A-325

kell 11.00 Saale Jans "A Fairy Tale for Adults: Use of Storytelling in Burlesque". Juhendaja dotsent Carlo Cubero, retsensent vanemteadur Eeva Kesküla.

kell 11.45 Minna Kilumets "Kristlik noortetöö tänapäeva Tallinnas EELK Jaani ja EEKBKL Oleviste koguduste näitel". Juhendaja lektor Piibe Kolka, kaasjuhendaja PhD Ringo Ringvee, retsensent teadur Raili Nugin.

Eesti filoloogia ning eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri keelealased bakalaureusetööd 15.01 auditooriumis S-235

kell 09.50 Natalja Zavjalova "Narvast pärit vene emakeelega vilistlaste keelefunktsioonid kolmes keelekeskkonnas: Narvas, Tallinnas ja Tartus". Juhendaja MA Olga Loitšenko, retsensent professor Anna Verschik.

kell 10.20 Erkki Toht "Uut sõnavara eesti keelde C. Wargi kokaraamatust (1781)". Juhendaja PhD Jüri Viikberg, retsensent lektor Annika Viht.

Eesti filoloogia ning eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri kirjandusalased bakalaureusetööd 18.01 auditooriumis S-428

kell 12.00 Johanna Aus "Unenäopoeetika Madis Kõivu loomingus". Juhendaja dotsent Luule Epner, retsensent professor Piret Viires.

Filosoofia 18.01 auditooriumis S-415

kell 11.00 Claudia Tinn "Aristotelese moraalifilosoofia tema teoses "Nikomachose eetika"". Juhendaja lektor Margus Vihalem, retsensent lektor Andres Luure.

Humanitaarteaduste bakalaureuseeksam 11.01 kell 10.00

Inglise keel ja kultuur 15.01 auditooriumis S-420

kell 11.00 Anastassia Krasnova "Female Tricksters in Khaled Hosseini’s "A Thousand Splendid Suns"". Juhendaja lektor Paul Rüsse, retsensent dotsent Julia Tofantšuk.

kell 11.20 Jaanika Malla "Bernard Beckett’s "Genesis" as a Dystopian Novel Exploring the Consequences of Transhumanism". Juhendaja lektor Paul Rüsse, retsensent Julia Tofantšuk.

kell 11.40 Julia Politševa "Effective Use of Language in Political Oratory Based on Donald Trump’s Speeches". Juhendaja lektor Paul Rüsse, retsensent dotsent Liljana Skopinskaja.

kell 12.00 Kristina Nikitina "Attitudes and Motivations in Learning English as a Second Language in South Korea". Juhendaja lektor Merilin Miljan, retsensent dotsent Liljana Skopinskaja.

kell 12.20 Enika-Jevgenia Lauri "Shakespearean Female Characters". Juhendaja MA Maris Peters, retsensent lektor Miriam McIlfatrick-Ksenofontov.

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales 15.01

kell 09.30 auditooriumis S-235 Maria Rahko "English-Finnish code-copying on Twitteris: an analysis of #docventures". Juhendaja professor Anna Verschik, retsensent MA Helin Kask.

kell 12.40 auditooriumis S-420 Türkü Köksel "From Pages to Screen: Fahrenheit 451". Juhendaja lektor Paul Rüsse, retsensent lektor Miriam McIlfatrick-Ksenofontov.

Kultuuriteadus 18.01 auditooriumis M-328

kell 11.00 Jana Gontšarenko "Rahvameditsiini mõistmine ja kasutamine eesti ja vene noortel". Juhendaja dotsent Marju Kõivupuu, retsensent professor Ain Raal.

kell 11.45 Teisi Tubin "Filmosoofiline filmikäsitlus ja Juri Lotmani teooria kunstilise teksti tähendusloomest". Juhendaja MA Hasso Krull, retsensent lektor Tõnis Kahu.

kell 12.30 Ahti Arumetsa "Keha ambivalentsus Simone de Beauvoiri “Teises sugupooles"". Juhendaja lektor Margus Vihalem, retsensent Piret Peiker.

Referent-toimetaja 15.01 auditooriumis S-235

kell 10.45 Liis Lehto "Stiiliprobleemid ja õigekirjavead Õhtulehe artiklites". Juhendaja MA Margit Maran, retsensent lektor Tiina Rüütmaa.

Romaani keeled ja kultuurid 19.01 auditooriumis S-428

kell 10.00 Gerdel-Gris Sibrik "Lugu, tegelased ja atmosfäär Françoise Sagani raamatus „Bonjour Tristesse“ ja Otto Premingeri samanimelises filmis". Juhendaja dotsent Ülar Ploom, retsensent lektor Kaia Sisask.

kell 10.30 Merilin Mandel "Väärtuskasvatus Eesti ja Itaalia lasteaedades - erinevused ja sarnasused". Juhendaja professor Daniele Monticelli, kaasjuhendaja MA Karolin Kabanen, retsensent lektor Merilyn Meristo.

Saksa keel ja kultuur lõpueksam 19.01 kell 10.00 auditooriumis S-416

Saksa keele ja kultuuri bakalaureusetööde kaitsmine 19.01 auditooriumis S-416

kell 13.00 Aleksej Matveiciuk "Soziale und ethnische Aspekte der modernen Berliner Gesellschaft". Juhendaja dotsent Merle Jung, retsensent dotsent Maris Saagpakk.

Soome filoloogia 15.01 auditooriumis S-321

kell 12.00 Triin Põldver "Kulttuurisidonnaisten termien ja erisnimien kääntäminen A. H. Tammsaaren romaanin "Totuus ja oikeus (I)" suomennosten perusteella". Juhendaja lektor Tiina Söderman, retsensent lektor Maria-Magdalena Jürvetson.

MAGISTRITÖÖD

Aasia uuringud 17.01 auditooriumis S-416

kell 10.00 Imar Koutchoukali "Two Grammatical Constructions in The Arabian Nights: the Relative Pronoun ’alladī and Subject-Verb Agreement". Juhendaja professor Otto Jastrow, retsensent lektor Helen Geršman.

kell 10.30 Maarja Roon "The Causes of Abortive Liberalizations: the Case of President Khatami's Reform Movement in Iran (1997-2001)". Juhendaja lektor Helen Geršman, kaasjuhendaja MA Martti Kalda, retsensent lektor Tanno Tilgar.

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 17.01 auditooriumis S-417

kell 10.15 Pavel Naidjonov "Arenguid Narva hariduselus aastatel 1991-2017". Juhendaja lektor Mare Oja, retsensent MA Indrek Riigor.

kell 11.00 Tiina Laanes "Liivimaa kroonikad õppematerjalina". Juhendaja lektor Mare Oja, retsensent MA Hanna-Liis Kaarlõp-Nani.

Ajalugu 17.01 auditooriumis S-417

kell 12.00 Sanna Kosubenko "Engaging the Public in Archaeology – Three Case Studies from Finland as Role Models for Estonia". Juhendaja vanemteadur Erki Russow, kaasjuhendaja PhD Liisa Seppänen, teadur Villu Kadakas.

Antropoloogia 19.01 auditooriumis A-325

kell 13.30 Marcela Ocampo "How Can Immersion Sound Like? A Reflection on Vibration and the Soundstate". Juhendaja dotsent Carlo Cubero, retsensent professor Deborah Rose.

kell 14.30 Alessandra Baltodano "A Matter of Time: Things, rhythms and ethics in the Ballena Marine National Park". Juhendaja dotsent Carlo Cubero, kaasjuhendaja MA Laur Kiik, retsensent PhD Piibe Piirma.

Keeleteadus ja keeletoimetamine; Keeletoimetaja 15.01 auditooriumis S-235

kell 08.00 Anu Epner "Subjektiivselt hinnatava eksamiosa hindajaanalüüs ja eksperthindajate valimine eesti keele A2-taseme eksami näitel". Juhendaja professor Krista Kerge, kaasjuhendaja juhtivteadur Hille Pajupuu, retsensent MA Pilvi Alp.

kell 08.30 Katrin Voolaid "Vene ja soome lähtekeelega õppijate eesti keele kasutusmustrid (B1-tase)". Juhendaja dotsent Pille Eslon, retsensent dotsent Annekatrin Kaivapalu.

kell 09.00 Heigo Sooman "Ühetähenduslikkuse problemaatika õiguskeeles karistusseadustiku näitel". Juhendaja vanemteadur Peep Nemvalts, retsensent professor Krista Kerge.

Kirjalik tõlge 18.01 auditooriumis S-422

kell 10.00 Jelena Rudjak "Vene koolide 3. klassi matemaatika õpiku tõlkeanalüüs Avita kirjastuse “Matemaatika õpik 3. klassile” näitel". Juhendaja dotsent Mari Uusküla, kaasjuhendaja MA Sirje Piht, retsensent lektor Tiina Põllu.

Slaavi keeled ja kultuurid 16.01 auditooriumis S-335

kell 11.00 Olga Rogova "Концепты "добро" и "зло" в текстах берестяных грамот". Juhendaja dotsent Natalja Netšunajeva, retsensent lektor Inna Adamson.

Vene keele ja kirjanduse õpetaja 16.01 auditooriumis S-335

kell 10.00 Tiina Saarelaid "Развитие монологической речи при обучении РКИ с использованием песенного материала". Juhendaja dotsent Irina Moissejenko, retsensent lektor Natalia Tšuikina.

kell 10.30 Valeria Ternovski "Преподавание русского языка в условиях воскресной школы в США". Juhendaja dotsent Irina Moissejenko, retsensent Natalja Netšunajeva.

Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika 19.01 auditooriumis S-417

kell 09.00 Darwin Ray Baird "The Function of the Literary Grotesque on Semiospheric Borders of John Milton's Paradise Lost (1667)". Juhendaja dotsent Anne Lange, kaasjuhendaja lektor Märt Väljataga, retsensent professor Daniele Monticelli.