Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppetöö - Õppeinfo - Lõputööde kaitsmine 2017/2018. õa sügissemestril

Lõputööde kaitsmiskomisjonid 2016/2017. õppeaastal

Bakalaureusetööd

Aasia uuringud: lektor Alari Allik (esimees), professor Otto Jastrow, lektor Helen Geršman, lektor Margit Juurikas, lektor Jekaterina Koort, lektor Maret Nukke

Ajalugu: assistent Kaarel Vanamölder (esimees), professor Karsten Brüggemann, dotsent Mait Kõiv, vanemteadur Aivar Põldvee, teadur Villu Kadakas

Antropoloogia: dotsent Carlo Cubero (esimees), professor Helen Sooväli-Sepping, vanemteadur Eeva Kesküla, lektor Marje Ermel, lektor Piibe Kolka

Eesti filoloogia keelealased tööd: professor Reili Argus (esimees), professor Anna Verschik, dotsent Jüri Viikberg, lektor Merilin Aruvee, lektor Annika Hussar

Eesti filoloogia ning eesti keele ja eesti kultuuri kirjandusalased tööd: professor Piret Viires (esimees), dotsent Luule Epner, dotsent Ave Mattheus, lektor Anneli Kõvamees

Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur: lektor Tiina Rüütmaa (esimees), professor Anna Verschik, lektor Ingrid Krall

Filosoofia: lektor Margus Vihalem (esimees), professor Tõnu Viik, lektor Andres Luure, MA Oliver Laas

Humanitaarteadused: lektor Natalia Tšuikina (esimees), professor Irina Belobrovtseva, dotsent Aurika Meimre, dotsent Irina Moissejenko

Inglise keel ja kultuur: professor Suliko Liiv (esimees), dotsent Ene Alas, dotsent Liljana Skopinskaja, dotsent Julia Tofantšuk, lektor Paul Rüsse

Kultuuriteadus: professor Marek Tamm (esimees), lektor Tõnis Kahu, lektor Hasso Krull, lektor Piret Peiker, lektor Märt Väljataga

Referent-toimetaja: professor Reili Argus (esimees), lektor Annika Hussar, lektor Anneli Kõvamees, lektor Tiina Rüütmaa

Romaani keeled ja kultuurid: professor Daniele Monticelli (esimees), dotsent Ülar Ploom, dotsent Aleksandra Ljalikova, lektor Merilin Kotta, lektor Kaia Sisask, lektor Kristiina Rebane, õpetaja Kateryn Rannu

Saksa keel ja kultuur: professor Mari Tarvas (esimees), PhD Aigi Heero, dotsent Merle Jung, dotsent Maris Saagpakk, lektor Andine Frick

Soome filoloogia: dotsent Annekatrin Kaivapalu (esimees), lektor Vesa Jarva, lektor Maria-Magdalena Jürvetson, lektor Ivar Sinimets

Vene filoloogia lõputööde kaitsmiskomisjon: lektor Natalia Tšuikina (esimees), professor Irina Belobrovtseva, dotsent Aurika Meimre, dotsent Irina Moissejenko

Vene filoloogia bakalaureuseeksami komisjon: lektor Inna Adamson (esimees), dotsent Sergei Dotsenko, dotsent Natalja Netšunajeva, lektor Grigori Utgof


Magistritööd

Aasia uuringud: lektor Alari Allik (esimees), professor Otto Jastrow, vanemteadur Karin Dean, lektor Helen Geršman

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja: vanemteadur Priit Raudkivi (esimees), professor Kersti Markus, dotsent Katrin Poom-Valickis, lektor Mare Oja, MA Maarja Tinn

Ajalugu: professor Kersti Markus (esimees), professor Ulrike Plath, vanemteadur Anu Mänd, dotsent Linda Kaljundi, lektor Uku Lember

Antropoloogia: dotsent Carlo Cubero (esimees), professor Helen Sooväli-Sepping, vanemteadur Eeva Kesküla, lektor Marje Ermel, lektor Piibe Kolka

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja: professor Krista Kerge (esimees), dotsent Anneli Mihkelev, lektor Helin Puksand, lektor Priit Kruus

Eesti keele kui teise keele õpetaja: lektor Tiina Rüütmaa (esimees), professor Anna Verschik, lektor Marju Ilves, lektor Helin Puksand

Filosoofia: lektor Margus Vihalem (esimees), professor Tõnu Viik, lektor Andres Luure, MA Oliver Laas

Germaani filoloogia: professor Mari Tarvas (esimees), PhD Aigi Heero, dotsent Merle Jung, dotsent Maris Saagpakk, lektor Andine Frick

Inglise keele õpetaja: professor Suliko Liiv (esimees), dotsent Ene Alas, dotsent Liljana Skopinskaja, dotsent Julia Tofantšuk, lektor Mai Normak, lektor Paul Rüsse

Keeleteadus ja keeletoimetamine, Keeletoimetaja: professor Anna Verschik (esimees), professor Reili Argus, professor Krista Kerge, dotsent Mari Uusküla

Kirjalik tõlge: dotsent Mari Uusküla (esimees), dotsent Anne Lange, lektor Marju Taukar

Kirjandusteadus: professor Piret Viires (esimees), dotsent Luule Epner, dotsent Ave Mattheus, dotsent Anneli Mihkelev

Kommunikatsioon (keele ja sotsiaalse kommunikatsiooni suund): lektor Katrin Aava (esimees), professor Krista Kerge, lektor Halliki Põlda

Kultuuriteooria ja filosoofia: professor Marek Tamm (esimees), professor Mihhail Lotman, dotsent Eneken Laanes, dotsent Jaan Lahe, lektor Tõnis Kahu

Prantsuse keele õpetaja: dotsent Aleksandra Ljalikova (esimees), professor Daniele Monticelli, dotsent Ülar Ploom, lektor Merilyn Meristo,  lektor Kaia Sisask, õpetaja Kateryn Rannu

Romanistika: dotsent Ülar Ploom (esimees), professor Daniele Monticelli, dotsent Aleksandra Ljalikova, lektor Merilin Kotta, lektor Kaia Sisask, lektor Kristiina Rebane, õpetaja Kateryn Rannu

Saksa keele õpetaja: professor Mari Tarvas (esimees), PhD Aigi Heero, dotsent Merle Jung, dotsent Maris Saagpakk, lektor Andine Frick, lektor Helin Puksand

Slaavi keeled ja kultuurid: lektor Natalia Tšuikina (esimees), professor Irina Belobrovtseva, dotsent Aurika Meimre, dotsent Irina Moissejenko

Suuline tõlge (eksamikomisjon): õpetaja Ketlin Ruukel-Ikkonen (esimees), Lauri Elango, Kerstti Kittus, Reeli Viikberg, Tiia Falk, Päivi Leimus, Stewart Johnson, Robin Hazlehurst, Björn Störmer

Vene keele ja kirjanduse õpetaja: lektor Natalia Tšuikina (esimees), professor Irina Belobrovtseva, dotsent Aurika Meimre, dotsent Irina Moissejenko, dotsent Inge Timoštšuk

Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika: dotsent Eneken Laanes (esimees), professor Daniele Monticelli, dotsent Anne Lange, lektor Piret Peiker