Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppetöö - Õppeinfo - Lõputööde kaitsmine 2017/2018. õa sügissemestril

Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamid 2016/2017. õa kevadsemestril

BAKALAUREUSETÖÖD

Aasia uuringud 05.06.2017 auditooriumis S-420

kell 09.30 Inger Maie Saks "Shaolin`i kong fu ja selle budistlik raamistus". Juhendaja PhD Margus Ott, retsensent lektor Alari Allik.

kell 10.00 Reelika Reiljan "Dialect Features in the Printed Text of "1001 Nights"". Juhendaja professor Otto Jastrow, retsensent lektor Helen Geršman.

kell 10.30 Kaisa Rosin "Keelepoliitika keele väljasuremise põhjusena turgi keelte näitel". Juhendaja lektor Inna Ossiptšuk, retsensent lektor Tanno Tilgar.

kell 11.00 Kadi Tammaru "Hagia Sophia mosaiikide renoveerimistööd". Juhendaja lektor Tanno Tilgar, retsensent lektor Inna Ossiptšuk.

kell 11.30 Merilin Näär "Laensõnade kasutamisest türgi keeles ajakirjanduse näitel". Juhendaja lektor Inna Ossiptšuk, retsensent lektor Helen Geršman.

kell 12.00 Janne Savimaa "Eksiil ja igatsus Maḥmūd Darwīši luulekogus „Miks sa jätsid hobuse üksi?"". Juhendaja lektor Helen Geršman, retsensent lektor Tanno Tilgar.

kell 13.30 Laine Arman "Välismaalased kui Jaapani demograafilise kriisi lahendus". Juhendaja lektor Margit Juurikas, retsensent lektor Maret Nukke.

kell 14.00 Maria Bogdanovitš "Araabia kirjakeele lihtnimisõnalause esinemine Nagib Mahfuzi novellis „Kerjus“". Juhendaja lektor Helen Geršman, retsensent professor Otto Jastrow.

kell 14.30 Monika Tulit "Piirid eesti ja jaapani rahvajuttudes ning piirialadel toimuvate sündmuste seos maailma harmooniaga". Juhendaja lektor Maret Nukke, retsensent lektor Margit Juurikas.

kell 15.00 Anna-Linda Püüding "Antropomorfiseeritud kassid jaapani puugravüüridel". Juhendaja lektor Margit Juurikas, retsensent lektor Alari Allik.

kell 15.30 Mehis Saaber "Kristlikud võitluskunstid kultuurilise sobituvuse kontekstis". Juhendaja lektor Margit Juurikas, retsensent lektor Alari Allik.

kell 16.00 Brenda Pastimäe "Kummitused ja koletised Jaapani õudusfilmides". Juhendaja lektor Margit Juurikas, retsensent lektor Alari Allik.

kell 16.30 Eilin Taimla "Jaapani noorte enese kehakuvand Jaapanis ja selle seos mangaga". Juhendaja lektor Maret Nukke, retsensent lektor Margit Juurikas.

Ajalugu 02.06.2017 auditooriumis S-116

kell 10.00 Karl Sander Kase "Kasiino- ja loteriituru kujunemine Eestis aastatel 1992-2000". Juhendaja lektor Uku Lember, retsensent professor Ulrike Plath.

kell 10.40 Robert Lätt "Eesti metsavendade tulevikulootused ja taktika mälestuste põhjal". Juhendaja Toomas Hiio, retsensent MA Sander Jürisson.

kell 11.20 Rainer Mälk "Maareformi rakendamise protsess Saaremaal Lümanda valla mõisate näitel 1919-1925". Juhendaja lektor Helena Sepp, retsensent vanemteadur Maie Pihlamägi.

kell 12.00 Maarja Lubi "Johannes Kahu (1871-1925) elu ja karjäär merendustegelasena ning tema enda tõlgendus sellest läbi eluloo-päeviku". Juhendaja lektor Helena Sepp, retsensent MA Teele Saar.

kell 12.40 Herkki Kukk "Araabia-Iisraeli konflikti kajastamine väliseesti ajakirjanduses 1947-1973". Juhendaja lektor Helena Sepp, retsensent nooremteadur Maarja Merivoo-Parro.

kell 14.00 Viktor Saealle "Tsaarisõduri eluolu Esimeses maailmasõjas (1914-1918). Eestlaste kogemustes". Juhendaja MA Igor Kopõtin, retsensent MA Raiko Jäärats.

kell 14.40 Silver Fokin "Kaitseliidu loomine ja tegevus Hiiumaal Vabadussõjas". Juhendaja MA Igor Kopõtin, retsensent MA Arto Oll.

kell 15.20 Rünno Köidam "Soontagana maalinna tagamaa Mihkli kihelkonnas". Juhendaja vanemteadur Marika Mägi, retsensent MA Artur Alajaan.

kell 16.00 Maris Övel "Viidumäe ohverdamiskoht". Juhendaja vanemteadur Marika Mägi, retsensent nooremteadur Krista Karro.

kell 16.40 Tambet Muide "Jalgrattaseltsid Eestis (1888-1918)". Juhendaja professor Ulrike Plath, retsensent MA Riho Paramonov.

kell 17.20 Maria Kristiina Määr "Eesti naiste kuvand ajakirjanduses ülemaailmse majanduskriisi ajal (1929 – 1934) Postimehe ja Rahvalehe põhjal". Juhendaja professor Ulrike Plath, retsensent dotsent Linda Kaljundi.

Antropoloogia 01.06.2017 auditooriumis S-403

kell 09.00 Angela Rääk "Imiteerimine ja loomine: koreograafia ja tantsupedagoogika Free Flow Studio näitel". Juhendaja lektor Piibe Kolka, retsensent MA Sandra Vokk.

kell 09.45 Asko Astmäe "Kui toimuvad muutused, on asi elus: Eesti hiphop kui globaalse nähtuse lokaalne adaptsioon". Juhendaja lektor Tõnis Kahu, retsensent PhD Aimar Ventsel.

kell 10.30 Hardi Rosumovski "Enesemõtestuse paradigmaatilistest muutustest häälte dialoogi näitel". Juhendaja lektor Marje Ermel, retsensent PhD Argo Moor.

kell 11.15 Oliver Paukson "Mõistuse ja vere vahel: MMA sportlaste hegemooniline maskuliinsus". Juhendaja MA Peeter Vihma, retsensent MA Mart Tšernjuk.

kell 12.00 Katrin Loo "Ayahuasca: inimeseks olemise ümber mõtestamine pärast psühhedeelset kogemust". Juhendaja lektor Marje Ermel, retsensent PhD Helle Kaasik.

kell 13.45 Egelin Ellermaa "Creating and Demolishing Borders: The Impact of (De)Institutionalisation on the Perceptions of 'Madness'". Juhendaja lektor Marje Ermel, retsensent PhD Susanne Adahl.

kell 14.30 Mari Kuuse "Creating Connections: Transversal Enablers among Estonian-speakers and Russian-speakers in Tallinn". Juhendaja dotsent Alexander Horstmann, retsensent PhD Eeva Kesküla.

kell 15.15 Johan Erik Kopli "Vélo-Flânerie: Thinking About Play and Seriousness in the Context of Bicycle Advocacy in Estonia". Juhendaja professor Patricl Laviolette, retsensent PhD Francisco Martinez.

kell 16.00 Angelina Adaikina "Representations of Memory within Domestic Spaces: Case Studies of Russians in London". Juhendaja professor Patrick Laviolette, retsensent Anat Hecht.

kell 16.45 Nina Suomi "How to Integrate Personal and Collective Perspectives When it Comes to Establishing Learning Goals?". Juhendaja MA Jörgen Jaanus, retsensent Maria Sihver.

Antropoloogia 02.06.2017 auditooriumis N-307

kell 14.00 Siim Land "Transcending the Divide in Oneself: An Enquiry Over Body-Mind Dualism and the Nature of Consciousness In Transcendental Meditation". Juhendaja lektor Marje Ermel, retsensent MA Davide Ticchi.

kell 14.45 Johann Sander Puustusmaa "I See Things Left Unsaid Becoming Unbearably Loud: an Ethnography of Humour and Sound". Juhendaja MA Davide Ticchi, retsensent PhD Margaret Jäger.

kell 15.30 Juhani Juurik "Jazz Improvisation as a Way of Being in Sound: An Apprentice’s Perspective". Juhendaja dotsent Carlo Cubero, retsensent lektor Margus Vihalem.

kell 16.15 Ellu Mumm "Mesilaste õigused: keda huvitab? Uurimus mesilasi puudutavatest seadustest ja hoiakutest". Juhendaja teadur Anu Printsmann, retsensent Joonas Plaan.

Eesti filoloogia ning eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri keelealased bakalaureusetööd 29.05.2017 auditooriumis S-116

kell 10.00 Kelly Tamm "E-posti aadressides kasutatavad nimed". Juhendaja lektor Annika Hussar, retsensent professor Reili Argus.

kell 10.20 Renate Kapp "Gümnaasiumiealise noore individuaalstiili analüüs toimetamata tekstide põhjal". Juhendaja professor Krista Kerge, retsensent lektor Priit Kruus.

kell 10.40 Elisabeth Kaukonen "Soodiskursuse analüüs meeste- ja naisteajakirjade persoonilugudes". Juhendaja dotsent Mirjam Hinrikus, retsensent professor Krista Kerge.

kell 11.30 Jevgenia Zaritovskaja "4. ja 5. klassi lastevanemate rahulolu keelekümblusprogrammiga kolme kooli näitel". Juhendaja lektor Marju Ilves, retsensent lektor Merilin Aruvee.

kell 11.50 Juulika Kaplina "Eesti-vene kakskeelsete kõnelejate identiteet". Juhendaja MA Olga Loitšenko, retsensent lektor Merilin Aruvee.

kell 12.10 Margarita Kulbok "Venekeelsete vanemate suhtumine laste eesti keele identiteedi valikusse koolieelses eas (lapsed vanuses 2-7 aastat)". Juhendaja MA Olga LOitšenko, retsensent professor Anna Verschik.

kell 12.30 Helen Aasaleht "Inglise-eesti koodikopeerimine Inglismaal ilmuvas ajalehes Eesti Hääl 1972., 1973., 1982. ja 1983. aastal". Juhendaja professor Anna Verschik ja MA Elina Joenurma, retsensent MA Helin Kask.

Eesti filoloogia ning eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri kirjandusalased bakalaureusetööd 30.05.2017 auditooriumis S-116

kell 10.00 Grethel Rüütsalu "Jaan Tätte „Meeletu“: näidend ja film". Juhendaja dotsent Luule Epner, retsensent dotsent Anneli Mihkelev.

kell 10.30 Marili Tammeorg "Kirjastuse Jumalikud Ilmutused roll debütantide toomisel kirjandusväljale". Juhendaja professor Piret Viires, retsensent dotsent Luule Epner.

kell 11.00 Elsbet Vaigur "Kodu paneellinnakus: Mati Undi „Sügisball“ ja Teet Kallase „Janu“". Juhendaja dotsent Luule Epner, retsensent professor Piret Viires.

kell 11.30 Karl-Henri Käämer "Eesti punkluule muutused 1986-2016". Juhendaja professor Piret Viires, retsensent lektor Priit Kruus.

Filosoofia 01.06.2017 auditooriumis M-133

kell 11.00 Kaja Kann "Tuul – suhete ontoloogia". Juhendaja lektor Hasso Krull, retsensent lektor Andres Luure.

kell 11.30 Uljana Dikmen "Вопросы философии сознания: четыре модели сознания". Juhendaja lektor Andres Luure, retsensent Margus Mägi.

kell 12.00 Sten Eltermaa "Kujutluste roll mõtlemisel". Juhendaja lektor Margus Vihalem, retsensent lektor Andres Luure.

Humanitaarteadused lõpueksam 22.05.2017 kell 10.00 auditooriumis S-420 / lõputöö kaitsmine 31.05.2017 auditooriumis S-333

Inglise keel ja kultuur 30.05.2017 auditooriumis S-428

kell 10.00 Marina Khizhnyak "The Portrayal of Neurological Diseases in Lisa Genova’s Writings". Juhendaja dotsent Julia Tofantšuk, retsensent lektor Paul Rüsse.

kell 10.20 Diana Liiva "Nature as Justification for Separation and Subordination in The Gate to Women’s Country by Sheri S. Tepper". Juhendaja dotsent Julia Tofantšuk, retsensent lektor Paul Rüsse.

kell 10.40 Ann Laurand "The Animations of Marina Zurkow from an Ecocritical Perspective". Juhendaja dotsent Julia Tofantšuk, retsensent Anne Maisvee.

kell 11.00 Liis Lillepool "Translation Procedures Used in Rendering Law Enforcement  Terminology in the TV Series Criminal Minds". Juhendaja dotsent Ene Alas, retsensent professor Suliko Liiv.

kell 11.20 Viktoria Averjanova "The Representation of Russian Loanwords in English Spelling". Juhendaja lektor Merilin Miljan, retsensent lektor Paul Rüsse.

kell 11.40 Silvia Kurr "The Interplay of Art, Film and Language in Vladimir Nabokov’s Novel Laughter in the Dark". Juhendaja dotsent Julia Tofantšuk, retsensent Anne Maisvee.

kell 12.00 Kärolin Tammoja "Women’s Fashion in Victorian England Reflecting Their Position in Society and Values of That Time". Juhendaja dotsent Julia Tofantšuk, retsensent professor Suliko Liiv.

kell 12.30 Enika-Jevgenia Lauri "Shakespearean Female Characters". Juhendaja dotsent Julia Tofantšuk, retsensent lektor Paul Rüsse.

kell 12.50 Maikel Mõttus "The Influence of Miami Vice on the 1980s and on the Current Decade". Juhendaja professor Suliko Liiv, retsensent dotsent Ene Alas.

kell 13.10 Katri-Liis Vendel "The Use of Anglicisms in Estonian Spoken Language Amongst 7-13-Year-Olds". Juhendaja lektor Merilin Miljan, retsensent dotsent Liljana Skopinskaja.

kell 13.30 Mari Kald "Linguistic Features of Joke Telling in Stand-Up Comedy". Juhendaja lektor Merilin Miljan, retsensent dotsent Ene Alas.

Kultuuriteadus 31.05.2017 auditooriumis M-135

kell 10.00 Steffi Viita "Kirikust lahkumise põhjustest Tartu Salemi Baptistikoguduse näitel". Juhendaja dotsent Jaan Lahe, retsensent PhD Raili Nugin.

kell 10.30 Lauri Kubre "A Study of the Horror Genre and its Tropes in Films and Video Games". Juhendaja lektor Oliver Laas, retsensent lektor Piret Peiker.

kell 11.00 Aia Valentin "Kehakuvandi konstrueerimine bikiinifitnessiga tegelevate naiste kogukonnas: kampaania BeFit 2017 näitel". Juhendaja PhD Raili Nugin ja lektor Piret Peiker, retsensent lektor Tõnis Kahu.

kell 11.30 Epp Maarja Luik "Kadunud sündmus". Juhendaja lektor Hasso Krull, retsensent lektor Margus Vihalem.

kell 12.30 Lota Viik "Kultuuri esitamine Eesti avalik-õiguslikus telemeedias „OPi” saate põhjal". Juhendaja lektor Tõnis Kahu ja professor Marek Tamm, retsensent dotsent Eneken Laanes.

kell 13.00 Hanna Maria Aunin "Filmimuusika ja visuaali suhe filmis „Hukkunud Alpinisti hotell“". Juhendaja dotsent Eneken Laanes, retsensent lektor Hasso Krull.

kell 13.30 Laura Kurs "Indiviidi konflikt kahe sotsiaalse välja vahel Joseph Rothi romaanis „Radetzky marss“". Juhendaja lektor Tõnis Kahu, retsensent lektor Märt Väljataga.

kell 14.00 Kristine Kivimäe "Jaanus Samma näitus „NSFW. Esimehe lugu“". Juhendaja dotsent Eneken Laanes, retsensent professor Marek Tamm.

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Liberal Arts lõpueksam 22.05.2017 kell 10.00 auditooriumis S-420 / lõputöö läheb kaitsmisele sellesse komisjoni, mille alla see teema poolest kuulub

Referent-toimetaja 30.05.2017 auditooriumis S-232

kell 10.00 Reet Trummal "Internetifoorumi suhtluskeel Perekooli näitel". Juhendaja professor Krista Kerge, retsensent professor Reili Argus.

kell 10.20 Helin Tuuling "Keelelise viisakuse avaldumine portreeintervjuudes Eesti Päevalehe laupäevalehe LP näitel". Juhendaja professor Krista Kerge, retsensent professor Reili Argus.

kell 10.40 Kristina Kostap "Segapaaride keelepoliitika ja keeleline identiteet". Juhendaja professor Anna Verschik, retsensent professor Reili Argus.

kell 11.00 Gerly Mägi "Vandesõnad eesti keeles ning nende kasutusmotiivid ja tajumine eesti emakeelega täiskasvanute seas". Juhendaja professor Reili Argus, retsensent lektor Ingrid Krall.

kell 11.20 Kätlin Simson "Kaimunimed aastatel 1740–1926 (Jõelähtme kihelkonna kahe suguvõsa näitel)". Juhendaja lektor Annika Hussar, retsensent dotsent Jüri Viikberg.

kell 11.40 Mari-Ann Aren "Modaalsuse omandamisest eesti keeles vanuses 1;3-3;0". Juhendaja professor Reili Argus, retsensent lektor Tiina Rüütmaa.

kell 12.30 Silja Ratt "Inglise-eesti koodikopeerimine Maria Rannavälja vlogides". Juhendaja professor Anna Verschik, retsensent MA Elina Joenurma.

kell 12.50 Vivika Aleksejev "Perekonna keelepoliitika kakskeelsetes Tallinna peredes". Juhendaja professor Anna Verschik ja professor Reili Argus, retsensent MA Colm Doyle.

kell 13.10 Anne Toropainen "Veiniterminid ajakirjas Vine". Juhendaja lektor Tiina Rüütmaa, retsensent lektor Annika Hussar.

kell 13.30 Olivia Peenema "Lapse perekonnanime valimine vanemate erineva perekonnanime korral". Juhendaja lektor Annika Hussar, retsensent lektor Ingrid Krall.

kell 13.50 Eleri Pedak "4–6aastaste eesti laste kõne sõnaliigiline koostis ja selle suurus". Juhendaja professor Reili Argus, retsensent lektor Annika Hussar.

kell 14.10 Hanna Kivila "Mirtel Pohla diskursuse konstrueerimine ühe juhtumi näitel". Juhendaja lektor Merilin Aruvee, retsensent professor Reili Argus.

Romaani keeled ja kultuurid 29.05.2017 auditooriumis S-403

kell 10.00 Iana Konkina "Lo studio dell'italiano attraverso le canzoni: analisi del manuale "Canta che ti passa" e della canzone "Ancora" di Eduardo De Crescenzo". Juhendaja MA Miriam Rossi, retsensent MA Carla Montrucchio.

kell 10.40 Alina Arzumanian "La imagen de los rusos en España y las relaciones ruso-españolas en la actualidad". Juhendaja lektor Antonio Huertas, retsensent lektor Merilin Kotta.

kell 11.20 Iuliia Nikitina "El gesto como fenómeno del lenguaje:el lenguaje no verbal en hablantes de rusia y españa". Juhendaja lektor Antonio Huertas, retsensent lektor Juan Carlos Monroy Perez.

kell 12.00 Madli Maaring "Richelieust inspireeritud tegelaskujud Alexandre Dumas’ romaanis „Kolm musketäri“ (1840) ja Arturo Pérez-Reverte romaanis „Dumas’ klubi ehk Richelieu vari“ (1993)". Juhendaja lektor Merilin Kotta, retsensent lektor Kaia Sisask.

kell 12.40 Kristin Issak "Salvador Carrasco "La otra conquista" ja Mel Gibsoni "Apocalypto"". Juhendaja lektor Juan Carlos Monroy Perez, retsensent MA Ave Ungro.

kell 14.20 Polina Kristovald "L'analyse comparative des caricatures représentant Napoléon III". Juhendaja lektor Ülo Siirak, retsensent Kaia Sisask.

kell 15.00 Meidi Pihotalo "Naise kuvandi loomine muusikastiili reggaeton artistide laulusõnade näitel". Juhendaja lektor Merilin Kotta, retsensent lektor Kristiina Rebane.

kell 15.40 Eva-Stina Randoja "Motivaciones y emociones en los relatos de viajes sobre el Camino de Santiago (2007-2011)". Juhendaja lektor Merilin Kotta, retsensent lektor Antonio Huertas.

kell 16.20 Piibe Armus "Observatorio del turismo gallego". Juhendaja lektor Antonio Huertas, retsensent lektor Juan Carlos Monroy Perez.

kell 17.00 Anastassia Ivaškiva "Adquisición del género gramatical en español por parte de aprendientes de habla estonia y rusa". Juhendaja lektor Juan Carlos Monroy Perez ja lektor Antonio Huertas, retsensent lektor Ülo Siirak.

Romaani keeled ja kultuurid 30.05.2017 auditooriumis S-422

kell 10.00 Vladimir Baciu "L’onomatopée comme instrument narratif dans les bandes dessinées de F’murr et Fred". Juhendaja lektor Ülo Siirak, retsensent Aleksandra Ljalikova.

kell 10.40 Maria Paiste "Kunstiline ruum Leonardo Sciascia kriminaalromaanides “Il giorno della civetta“ ja “Todo modo“". Juhendaja lektor Kristiina Rebane, retsensent dotsent Ülar Ploom.

kell 11.20 Regina Valing "Kuidas Ameerika itaallased tunnetavad nendele omistatavaid stereotüüpe ja halvustavaid nimetusi?". Juhendaja professor Daniele Monticelli, retsensent MA MIhkel Kaevats.

kell 12.00 Kristin Made "Itaalia kõrgkeel ja rahvakeele pädevused Jep Gambardella kõnes ja sisemonoloogides Paolo Sorrentino filmis „La Grande Bellezza”". Juhendaja dotsent Ülar Ploom, retsensent professor Daniele Monticelli.

kell 12.40 Evelin Ojamets "Kuidas Itaalia 50ndate aastate moekunsti ja -ikoonide kaudu kinnistati Itaalia la dolce vita elustiili kuvand". Juhendaja professor Daniele Monticelli, retsensent Kristiina Rebane.

kell 14.20 Jevgenia Tkatšova "La comparaison des traductions de Vladimir Likhachev et Natalia Nemchinova de “L’avare” de Molière. Le cas des expressions idiomatiques". Juhendaja dotsent Aleksandra Ljalikova, retsensent lektor Ülo Siirak.

kell 15.00 Johanna Murakas "Teise maailmasõja kujutamine Eesti ja Itaalia kooliõpikutes". Juhendaja professor Daniele Monticelli ja lektor Uku Lember, retsensent dotsent Ülar Ploom.

kell 15.40 Delia Kaska "Konfliktsed lood filmis „Gemma Bovery”". Juhendaja lektor Kaia Sisask, retsensent õpetaja Kateryn Rannu.

kell 16.20 Maarit Stepanov "Eksistentsialismi visuaalsed ilmingud prantsuse uue laine filmides: Agnes Varda „Cleo de 5 a 7“ ja Jacques Rivette „Paris nous appartient“". Juhendaja lektor Kaia Sisask, retsensent õpetaja Kateryn Rannu.

Saksa keele ja kultuuri BA lõpueksam 30.05.2017 kell 10.00 auditooriumis S-417.

Soome filoloogia 01.06.2017 auditooriumis S-321

kell 12.00 Annika Viirma "Minkäläiset muutokset tulevat käännöksessä? Vertailukohteena käännöksiä Kivirähkin teoksistaan". Juhendaja lektor Ivar Sinimets, retsensent lektor Maria-Magdalena Jürvetson.

kell 12.30 Laura Moorats "Suomalaisten siirtolaisuudesta uudelleen itsenäistyneeseen Viroon". Juhendaja lektor Maria-Magdalena Jürvetson, retsensent dotsent Annekatrin Kaivapalu.

kell 13.00 Therese Ilves "Kun opiskelu vie maailmalle – Virossa opiskelevien suomalaisten tutkinto-opiskelijoiden motiiveista ja sopeutumisesta uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä uuteen opiskeluympäristöön". Juhendaja lektor Vesa Kaleva Jarva, retsensent lektor Ivar Sinimets.

kell 13.30 Liisi Sakala "Urheiluvammojen ja fysioterapian terminologian suomi-viro-suomi sanasto jalkapallon näkökulmasta". Juhendaja lektor Maria-Magdalena Jürvetson, retsensent lektor Ivar Sinimets.

kell 14.00 Katrin Männimets-Sevstjanov "Suomen ja Viron evankelis-luterilaisen pyhäkoulun vertailu". Juhendaja lektor Vesa Kaleva Jarva, retsensent lektor Ivar Sinimets.

kell 14.30 Sirely Siniväli "Hankala-vaikea ja iso-suuri etymologiasta, merkityksestä ja kontekstualisuudest". Juhendaja dotsent Annekatrin Kaivapalu, retsensent lektor Maria-Madgalena Jürvetson.

Vene filoloogia lõpueksami etteütlus 11.05.2017 kell 12.00 auditooriumis S-422, suuline eksam 22.05.2017 kell 10.00 auditooriumis S-420, lõputööde kaitsmine 31.05.2017 auditooriumis S-333

kell 10.00 Olga Terestsenko "Образ хулигана в советской и шведской детских литературах ХХ века". Juhendaja PhD Anna Gubergrits, retsensent PhD Anton Küünal.

kell 10.20 Jevgenia Artjuhhina "Творчество Ф. М. Достоевского в интерпретации В. И. Иванова". Juhendaja dotsent Sergei Dotsenko, retsensent MA Jelena Zemskova.

kell 10.40 Roman Kotov "Тенденции развития абсурда в русской драматургии конца ХIX -- начала ХХ века". Juhendaja PhD Anna Gubergrits, retsensent PhD Anton Küünal.

kell 11.00 Aleksandr Tistsenkov "Влияние Ф. М. Достоевского на художественный мир Г. Гессе". Juhendaja PhD Anna Gubergrits, retsensent vanemteadur Alexander Danilevskiy.

kell 11.20 Yulia Gitshteyn "Пространство и время в „Моих воспоминаниях“ К. Хлебниковой-Смирновой". Juhendaja vanemteadur Galina Ponomarjova, retsensent vanemteadur Alexander Danilevskiy.

kell 11.40 Jekaterina Belozjorova "Билингвизм в литературе Эстонии: писатели билингвы Игорь Котюх и Ян Каплинский". Juhendaja professor Irina Belobrovtseva, retsensent lektor Boriss Baljasnõi.

kell 12.00 Maxim Savenko "Влияние романа-антиутопии Е. Замятина «Мы» на художественно пространство известных антиутопий первой половины ХХ века". Juhendaja lektor Anna Gubergrits, retsensent lektor Grigori Utgof.

kell 12.20 Diana Karimova "Из наблюдений над переводами рассказов Исаака Бабеля на эстонский язык". Juhendaja lektor Grigori Utgof, retsensent dotsent Aurika Meimre.

kell 13.40 Jefim Štšukin "Лингвистические особенности перевода художественного англоязычного текста". Juhendaja lektor Boriss Baljasnõi, retsensent dotsent Natalja Netšunajeva.

kell 14.00 Natalia Nasirova "Баскетбол в ранней прозе В. Аксенова". Juhendaja vanemteadur Galina Ponomarjova, retsensent professor Irina Belobrovtseva.

kell 14.20 Marina Pokintšereda "Из наблюдения над переводами рассказов Михаила Зощенко на эстонский язык". Juhendaja lektor Grigori Utgof, retsensent lektor Natalia Tšuikina.

kell 14.40 Olga Petrova "Эстонская литература на книжной полке русского ребёнка". Juhendaja lektor Boriss Baljasnõi, retsensent dotsent Natalja Netšunajeva.

kell 15.00 Anna Puhhovaja "Eesti-vene retseptiivne kakskeelsus firmasuhtluse näitel". Juhendaja professor Anna Verschik ja PhD Daria Bahtina-Jantsike, retsensent MA Olga Loitšenko.

kell 15.20 Anastassia Petrova "Особенности перевода музыкально-литературных произведений". Juhendaja lektor Boriss baljasnõi, retsensent professor Irina Belobrovtseva.

MAGISTRITÖÖD

Aasia uuringud 09.06.2017 auditooriumis M-135

kell 10.00 Kertu Katnas "Süüria põgenikekriisi mõjud Türgi ühiskonnale: Türgi üliõpilastel põhinev analüüs". Juhendaja lektor Tanno Tilgar, retsensent lektor Inna Ossiptšuk.

kell 10.45 Akiko Masaki Kadarik "エストニア人日本語学習者における中間言語とその特徴" ("Jaapani keele õppimisel kasutatava vahekeele eripärad eesti üliõpilaste hulgas"). Juhendaja lektor Alari Allik, retsensent lektor Margit Juurikas.

kell 11.30 Kristiina Soosaar "Lühiabielude kontseptsiooni muutus tänapäeva Iraanis, toetudes 7. sajandil vastuvõetud seadustele". Juhendaja lektor Helen Geršman ja MA Martti Kalda, retsensent MA Üllar Peterson.

kell 12.45 Alisa Ivanova "Utopistlikud motiivid Miyazaki Hayao filmides: „hea“ ja „halva“ koha konstrueerimine". Juhendaja lektor Maret Nukke, retsensent lektor Margit Juurikas.

kell 13.30 Säde-Helin Kiis "Perceptions of the New U.S. President Donald J. Trump in Myanmar". Juhendaja dotsent Karin Dean, retsensent MA Triinu Ossinovski.

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 29.05.2017 auditooriumis S-417

kell 12.15 Helmo Ostrat "Piltide analüüsi ülesanded 8. klassile". Juhendaja lektor Mare Oja, retsensent MA Sigrid Abiline.

kell 13.00 Merike Värs "Kääpa kool Eesti üldhariduse arengu protsessis". Juhendaja lektor Mare Oja, retsensent PhD Veronika Varik.

Antropoloogia 02.06.2017 auditooriumis N-307

kell 09.00 Amaranta Heredia Jaen "Who cares about caring? Autonomist self-organization and observational ethnography as caring practices". Juhendaja dotsent Carlo Cubero ja PhD Alexandra Bakalaki, retsensent professor Peter Biella.

kell 10.00 Mari-Anna Lepasson "Fleeting Gestures: Emergent Intersubjectivity in Capoeira Angola Movements". Juhendaja dotsent Carlo Cubero ja lektor Piibe Kolka, retsensent PhD Lorenzo Bordonaro.

kell 11.00 Robert G. McNamara "The Life of Others: Filmmaking as phenomenological exploration in Kazakh Mongolia". Juhendaja dotsent Carlo Cubero, retsensent PhD Stephanie Spray.

kell 12.00 Kevin Patrick Molloy "The Inner Dynamics of the Creative Process: Learning to Lose and Embracing the Maelstrom". Juhendaja dotsent Carlo Cubero, retsensent PhD Martha Dietrich.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja 02.06.2017 auditooriumis S-422

kell 09.30 Lisett Sarandi "Eesti keele ja kirjanduse õpetajate arusaam kujundavast hindamisest ja kirjaliku tagasiside rakendamine õpilastööde parandamisel". Juhendaja lektor Priit Kruus, retsensent lektor Merilin Aruvee.

kell 10.10 Kersti Kivi "Luule käsitlemise võimalusi põhikooli II astmes". Juhendaja lektor Helin Puksand, retsensent dotsent Ave Mattheus.

kell 10.50 Triinu Lepp "Tunde- ja faktipõhise argumendi kasutamine kolme kooliastme kirjandite näitel". Juhendaja lektor Priit Kruus, retsensent lektor Merilin Aruvee.

Eesti keele kui teise keele õpetaja 02.06.2017 auditooriumis S-422

kell 14.00 Julia Kopõtnik "Arvamusi ja hinnanguid eesti keele õppe ja eestikeelse aineõppe korraldamise kohta". Juhendaja professor Anastassia Zabrodskaja, retsensent lektor Ingrid Krall.

kell 14.30 Marika Kransiver "Gümnaasiumide eesti keele kui teise keele õpetajate ja aineõpetajate teadlikkus lõimitud aine- ja keeleõppest". Juhendaja professor Anastassia Zabrodskaja ja MA Eduard Odinets, retsensent lektor Ingrid Krall.

kell 15.00 Anna Reijo "Eesti-vene ja vene-eesti koodivahetus kahesuunalises keelekümblusrühmas". Juhendaja professor Anna Verschik, retsensent MA Olga Loitšenko.

kell 15.30 Liis Kala "Eestikeelse interneti sõnavara tundmine, õpetamine ja kasutamine põhikooli eesti keele kui teise keele tundides". Juhendaja professor Anastassia Zabrodskaja, retsensent lektor Tiina Rüütmaa.

kell 16.00 Pille Maffucci "Keelekümblusõppekäigud peredele E. Vilde muuseumi näitel". Juhendaja lektor Marju Ilves, retsensent lektor Tiina Rüütmaa.

kell 16.30 Kea Kiviraijuja "Motivatsioonilised orientatsioonid eesti keele õppimisel Tallinna Ülikooli välisüliõpilaste näitel". Juhendaja professor Anastassia Zabrodskaja, retsensent professor Anna Verschik.

Filosoofia 01.06.2017 auditooriumis M-133

kell 13.30 Madis Poel "Mis on ustavus?". Juhendaja lektor Andres Luure, retsensent lektor Oliver Laas.

kell 14.15 Mart Kaldoja "Defining Tolerance and Different Aspects of Tolerance in Plato’s Apology and Plato’s Republic". Juhendaja lektor Andres Luure, retsensent lektor Margus Vihalem.

kell 15.00 Holger Kiik "The Possibility of Justification of Democracy". Juhendaja lektor Margus Vihalem, retsensent PhD Liisi Keedus.

kell 15.45 Katrin Kits "Armastus kui hinge sisemine kutse saada iseendaks ärkaja ja äratajana armastuse kahetises loomuses". Juhendaja lektor Andres Luure, retsensent lektor Oliver Laas.

Inglise keele õpetaja 08.06.2017 auditooriumis S-420

kell 10.00 Asja Dorofejeva "Implementing a Story-Based Approach to Teach English to Young Learners". Juhendaja dotsent Ene Alas, retsensent dotsent Liljana Skopinskaja.

kell 10.30 Liina Raam "Multicultural Education in Estonia from Teachers’ Perspective". Juhendaja dotsent Liljana Skopinskaja, retsensent dotsent Ene Alas.

kell 11.00 Darja Šergalina "The Effectiveness of Using Drama Games to Promote Communicative Competence in Elementary School: English Teachers’ Perception". Juhendaja dotsent Ene Alas, retsensent dotsent Liljana Skopinskaja.

kell 11.30 Kaarin Birk "The Role of Feedback in Writing a Graduation Thesis". Juhendaja dotsent Ene Alas, retsensent dotsent Julia Tofantšuk.

Keeleteadus ja keeletoimetamine; Keeletoimetaja 05.06.2017 auditooriumis S-240

kell 09.00 Kristel Veerus "Verbieituse areng varases eesti lastekeeles". Juhendaja professor Reili Argus ja professor Kalus Laalo, retsensent MA Andra Kütt.

kell 09.25 Kai MIller "Keeletoimetaja roll ja töö sisu tõlke toimetamisel 20. sajandi teisel poolel". Juhendaja professor Reili Argus, retsensent lektor Annika Hussar.

kell 09.50 Marleen Kedras "Keelemaastik Tallinna vanalinnas. Diakrooniline perspektiiv". Juhendaja professor Anastassia Zabrodskaja, retsensent professor Anna Verschik.

kell 10.15 Anu Tedder "(Keele)toimetaja roll ja töö sisu 20. sajandi teisel poolel". Juhendaja professor Reili Argus, retsensent professor Krista Kerge.

kell 10.40 Helga-Johanna Kuusler "Heinrich Stahli „Leyen Spiegeli“ jutluste tänapäevastamisest". Juhendaja PhD Kristiina Ross, retsensent lektor Annika Viht.

kell 11.05 Evelyn Raju "Perekonna keelepoliitika eesti kogukonnas Norras". Juhendaja professor Anastassia Zabrodskaja, retsensent professor Anna Verschik.

kell 11.30 Kadi Sutter "„Sellist sõna sinu suust mina seltskonnas ei talu!”. Vandesõnade kasutamisest eesti algupärase näitekirjanduse põhjal". Juhendaja dotsent Mari Uusküla, retsensent professor Reili Argus.

kell 12.30 Madli Lippur "Stiili tõlkimine. Analüüs Marguerite Durasi eesti keelde tõlgitud romaanide näitel". Juhendaja dotsent Ave Mattheus ja lektor Kaia Sisask, retsensent MA Kristjan Haljak.

kell 12.55 Karin Zurbuchen "Eesti ja saksa värvi- ja lõhnasõnade võrdlev analüüs empiirilise uurimuse varal". Juhendaja dotsent Mari Uusküla, retsensent Liivi Liiholm.

kell 13.20 Evelin Kivimaa "Eestlaste eesnimevaliku põhjendused". Juhendaja lektor Annika Hussar, retsensent lektor Tiina Rüütmaa.

kell 13.45 Dagne-Anete Soontalu "Deontilise modaalsuse leksikaalsed ja grammatilised väljendusvahendid 18.–19. sajandi eesti kirjakeeles". Juhendaja lektor Annika Viht, retsensent PhD Kristiina Ross.

kell 14.10 Geidi Kilp "Eesti-inglise-jaapani mitmekeelne suhtlus Facebooki keskkonnas". Juhendaja professor Anna Verschik, retsensent MA Elina Joenurma.

Kirjalik tõlge 02.06.2017 auditooriumis S-428

kell 09.00 Tuulikki Kool "Eetilised probleemid ja nende lahendamine Eesti tõlketurul". Juhendaja dotsent Arvi Tavast, retsensent MA Marja Vaba.

kell 09.25 Triin Haaring "Avaliku sektori tõlketeenuse riigihangete koostamise protsess: valdkondlik juhend hankespetsialistile". Juhendaja dotsent Arvi tavast, retsensent lektor Marju Taukar.

kell 09.50 Tiina Aljas "Tõlkimine kosmeetikatööstusele". Juhendaja PhD Triin van Doorslaer, retsensent MA Liina Rahuvarm.

kell 10.15 Margarita Ümarik "Vene-eesti koodivahetus. Eesti nimisõnad venekeelses kõnes". Juhendaja professor Anastassia Zabrodskaja ja dotsent Mari Uusküla, retsensent MA Helin Kask.

kell 10.40 Johanna Taiger "Tõlkija elukutse ja haridus tõlkija seisukohast". Juhendaja lektor Marju Taukar, retsensent PhD Triin van Doorslaer.

kell 11.15 Sandra Tiitson "Tõlkijate ja mittetõlkijate kategooriate võrdlus nelja semantilise välja näitel". Juhendaja dotsent Mari Uusküla, retsensent PhD Geda Paulsen.

kell 11.40 Kriste Lauk "Direktiivid tõlgitud lastekirjanduses ja hoidjakeeles". Juhendaja professor Reili Argus ja dotsent Anne Lange, retsensent dotsent Mari Uusküla.

kell 12.05 Krista Umbjärv "Mitme keele oskamise mõju sõnade leidmise kiirusele". Juhendaja dotsent Arvi Tavast, retsensent lektor Marju Taukar.

kell 12.30 Lilia Jakobson "Ametite terminibaas reaalse kasutaja seisukohalt Eesti Töötukassa näitel". Juhendaja dotsent Arvi Tavast, retsensent PhD Triin van Doorslaer.

kell 12.55 Kristiina Ader "Huumor subtiitrites: tõlkestrateegiad ning nende erinevused inglise-eesti ja eesti-inglise tõlgetes". Juhendaja MA Tiina Põllu, retsensent dotsent Anne Lange.

kell 13.50 Katre Sepp "Masintõlke järeltoimetamine". Juhendaja dotsent Arvi Tavast, retsensent PhD Mark Fišel.

kell 14.15 Elis Lepik "Sõnastikukasutaja eelistused". Juhendaja dotsent Arvi Tavast, retsensent

kell 14.40 Ene Kussmann "Algupäraste ja tõlgitud intervjuude keeleline vorm". Juhendaja lektor Marju Taukar, retsensent dotsent Arvi Tavast.

kell 15.05 Liivi Sõrmus "Veebiportaalides toimetatud ja avaldatud pagulaskriisi käsitlevate välisuudiste tõlkeanalüüs". Juhendaja professor Daniele Monticelli, retsensent lektor Katrin Aava.

kell 15.40 Liina Hallik "Maksu- ja Tolliameti asutuseülene tõlkekorraldus ja selle kitsaskohad ametnike ja asutuseüleste tõlkide ning tõlkijate juhi seisukohtadest lähtudes". Juhendaja PhD Triin van Doorslaer, retsensent lektor Marju Taukar.

kell 16.05 Diana Reinsalu "Sõnamängude tõlkimine hobisubtiitertõlgetes". Juhendaja MA Tiina Põllu, retsensent dotsent Anne Lange.

kell 16.30 Helen Kalpus "Teatritõlke etendatavus „Hamleti“ näitel". Juhendaja dotsent Anne Lange, retsensent MA Tiina Põllu.

kell 16.55 Marie Kuri "Kultuurispetsiifiliste elementide tõlkeanalüüs eesti-inglise keelesuunal Eesti maakondade imagotrükiste näitel". Juhendaja dotsent Mari Uusküla, retsensent MA Tiina Põllu.

Kirjandusteadus 08.06.2017 auditooriumis S-240

kell 09.00 Rita Mets "Arved Viirlaiu „Ristideta hauad“: lugemismudelid ajas ja ruumis". Juhendaja lektor Anneli Kõvamees, retsensent dotsent Anneli Mihkelev.

kell 09.40 Mart Kuhi "Jan Kausi “Ma olen elus”, Siim Nurkliku “Kas ma olen nüüd elus” ja Jim Ashilevi “Ma olen elus olemise tunne” kui metamodernistlikud kirjandusteosed". Juhendaja professor Piret Viires, retsensent dotsent Luule Epner.

kell 10.20 Paavo Põldmäe "Müütiline tegelaskuju kaasaegses draamateoses". Juhendaja lektor Kaia Sisask, retsensent lektor Ülo Siirak.

kell 11.00 Krista Vilippus "Ruum Nikolai Baturini romaanis „Delfiinide tee“". Juhendaja dotsent Luule Epner, retsensent MA Janika Kronberg.

Kommunikatsioon 30.05.2017 auditooriumis S-240

kell 09.00 Marin Jakobson "Siseauditi aruande tekst ja selle vastuvõetavus". Juhendaja professor Krista Kerge, retsensent lektor Katrin Aava.

kell 09.30 Kaisa Kalmus "Z-generatsiooni konstrueeritud arusaamad hariduslikust erivajadusest". Juhendaja lektor Halliki Põlda, retsensent MA Ingel Terasmees-Mellik.

kell 10.00 Jelena Mosin "Lastekaitsetöö fenomen kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja kogemusest lähtuvalt". Juhendaja lektor Halliki Põlda, retsensent professor Krista Kerge.

kell 10.30 Triin Adamson "Toiduautode fenomeni konstrueerimine klientide kogemustest ja toiduautode omanike arusaamadest lähtuvalt". Juhendaja lektor Halliki Põlda, retsensent MA Ines Mirov.

kell 11.15 Kätlin Klemmer "Töötajate ootused sisekommunikatsioonile riigiettevõttes". Juhendaja lektor Halliki Põlda, retsensent lektor Katrin Aava.

kell 11.45 Anna-Rebeca Lall "Leksikaalsed valikud pagulaskriisi ja selle aladiskursuste käsitlemisel Eesti, Rootsi ja Taani telesaate näitel". Juhendaja professor Krista Kerge, retsensent lektor Halliki Põlda.

kell 12.15 Mare Timian "Kommunikatsioon vabaühenduse sidusrühmadega ja magava sidusrühma käsitlused Eesti Siseaudiitorite Ühingu näitel". Juhendaja lektor Katrin Aava, retsensent professor Kaja Tampere.

kell 12.45 Evelin Männiste "Koolinoorte enesemääratluse konstrueerimine Tallinna ja Harjumaa 9. klassi õpilaste näitel". Juhendaja lektor Katrin Aava, retsensent lektor Halliki Põlda.

kell 13.45 Kristina Alunurm "Kuidas konstrueerivad noored joobes juhtimisega seotud tähendusi". Juhendaja lektor Katrin Aava, retsensent lektor Halliki Põlda.

kell 14.15 Agne Kaur "Väärtuste kommunikatsioon IT-süsteeme haldava riigiasutuse näitel". Juhendaja lektor Halliki Põlda, retsensent lektor Katrin Aava.

kell 14.45 Tiina Vahtras "Vaesuse metafooride kognitiivsed ja sotsiaalsed tähendused 2016.-2017. a meediatekstide näitel". Juhendaja lektor Katrin Aava, retsensent professor Krista Kerge.

Prantsuse keele õpetaja 08.06.2017 auditooriumis S-403

kell 10.00 Polina Martila "Les TIC et l’évaluation formative : recherche-action dans le contexte du développement de l’expression écrite". Juhendaja õpetaja Kateryn Rannu, retsensent dotsent Aleksandra Ljalikova.

Saksa keele õpetaja 01.06.2017 auditooriumis S-428

kell 08.00 Merje Tammai "Digitalisierung der Lernmaterialien für den DaF-Unterricht am Beispiel des Lehrwerks „Deutsch. Kein Problem 3“ für die 8. Klasse". Juhendaja dotsent Merle Jung, retsensent dotsent Maris Saagpakk.

kell 08.30 Marin Jänes "Erwerbssequenz in der Fremdsprache Deutsch. Grammatische Phänomene in der Lernersprache bei estnischen Deutschlernenden". Juhendaja dotsent Merle Jung, retsensent professor Mari Tarvas.

kell 09.00 Rimma Andrejenko "Projektmethode im DaF-Unterricht anhand eines Modellbeispiels zum Thema "Nein zu Rassismus"". Juhendaja dotsent Maris Saagpakk, retsensent dotsent Merle Jung.

Slaavi keeled ja kultuurid 05.06.2017 auditooriumis S-335

kell 10.00 Tiina Ruut "Образ «своего», «чужого», «врага» в творчестве В. Е. Гущикa в 1920–1930 -е годы". Juhendaja dotsent Aurika Meimre, retsensent professor Irina Belobrovtseva.

kell 10.30 Jelena Paegle "Художественная публицистика Вадима Белова в Эстонии: образ «своего» и «чужого»". Juhendaja dotsent Aurika Meimre, retsensent vanemteadur Alexander Danilevskiy.

kell 11.00 Kati Liksman "Этимология лексико-тематической группы «Школьная лексика»". Juhendaja dotsent Natalja Netšunajeva, retsensent lektor Inna Adamson.

kell 11.30 Veronica Alekseeva "Хоррор в итальянском и русском кино: сравнительный аспект". Juhendaja professor Irina Belobrovtseva, retsensent MA Larissa Levina.

kell 12.00 Ekaterina Batrakova "Разграничение вводных и вставных конструкций: от теории и описания к практике и нормированию". Juhendaja lektor Natalia Tšuikina, retsensent dotsent Natalja Netšunajeva.

kell 12.30 Anastassia Golovatš "Частицы да и нет в русской разговорной речи". Juhendaja dotsent Natalja Netšunajeva, retsensent lektor Natalia Tšuikina.

kell 13.00 Ljudmilla Rekun "Зоонимы в русском и испанском языках". Juhendaja dotsent Natalja Netšunajeva, retsensent lektor Inna Adamson.

Suulise tõlke eksamid ajavahemikus 29.-31.05.2017 individuaalse graafiku alusel auditooriumis S-529

Vene keele ja kirjanduse õpetaja 05.06.2017 auditooriumis S-335

kell 14.30 Jelena Radina "Мимика и жесты в романе Ф. М. Достоевского „Преступление и наказание"". Juhendaja PhD Anna Gubergrits, retsensent vanemteadur Alexander Danilevskiy.

kell 15.00 Valeriya Mihhailova "Обогащение словарного запаса учащихся 5-х классов". Juhendaja dotsent Natalja Netšunajeva, retsensent lektor Natalia Tšuikina.

kell 15.30 Jelena Kõre "Развитие речевых умений школьников при помощи музыкальной деятельности на уроках русского языка как родного в системе развивающего обучения". Juhendaja dotsent Natalja Netšunajeva, retsensent dotsent Irina Moissejenko.

kell 16.00 Eva Viidemann "Словообразование как способ расширения словарного запаса учащихся на начальном этапе обучения РКИ". Juhendaja lektor Natalia Tšuikina, retsensent dotsent Irina Moissejenko.

kell 16.30 Diana Petrikova "Обучающие игровые электронные задания в практике преподавания РКИ: теория и практика". Juhendaja lektor Inna Adamson, retsensent dotsent Irina Moissejenko.

kell 17.00 Jekaterina Lapitševa "Реализация межпредметных связей на уроках русского языка как иностранного". Juhendaja dotsent Irina Moissejenko, retsensent lektor Inna Adamson.

kell 17.30 Marina Ditina "Перформативный потенциал текста пьесы Ивана Вырыпаева "Пьяные"". Juhendaja professor Irina Belobrovtseva, retsensent MA Darja Dorving.

kell 18.00 Irina Samsonova "Обучение языковым способам выражения эмоции тревоги на русском языке". Juhendaja lektor Natalia Tšuikina, retsensent dotsent Natalja Netšunajeva.

Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika 07.06.2017 auditooriumis M-135

kell 09.30 Tsisia Solomnishvili "Patriarchy and Female Madness in Luce Irigaray’s Work, Lars von Trier’s Film "Antichrist" and Marguerite Duras’s Novel "The Lover"". Juhendaja dotsent Eneken Laanes,m retsensent dotsent Leena Kurvet-Käosaar.

kell 10.15 Alina Yevchuk "From Solaris to Stalker: An Examination of Different Mediums of Representation". Juhendaja lektor Oliver Laas, retsensent MA Teet Teinemaa.