Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppetöö - Õppeinfo - Seminaritööde kaitsmised

Seminaritööde kaitsmised

  • Soome filoloogia seminaritööde järelkaitsmine toimub 20.10.2017 algusega kell 08.15 auditooriumis S-322. Seminaritöö tuleb esitada hiljemalt 17.10.2017 kell 15.00 paberkujul TÜHI büroosse S-409 ja PDF-formaadis helina.puksmann....at....tlu.ee. Faili nimi peab olema üliõpilase nimi.
  • Eesti filoloogia ning eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri kirjandusalaste seminaritööde järelkaitsmine on 24.10.2017 algusega kell 15.00 auditooriumis S-240. Seminaritöö tuleb esitada hiljemalt 23.10.2017 kell 10.00 elektrooniliselt e-posti aadressil helina.puksmann....at....tlu.ee. Paberkujul pole vaja seminaritööd esitada.
  • Referent-toimetaja, eesti filoloogia ning eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri keelealaste seminaritööde järelkaitsmine on 18.10.2017 algusega kell 09.00 auditooriumis M-135. Seminaritööde esitamise tähtaeg on 13.10.2017 kell 15.00. Referent-toimetaja seminaritööd tuleb esitada ainult elektrooniliselt e-posti aadressil helina.puksmann....at....tlu.ee. Eesti filoloogia ning eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri seminaritööd tuleb esitada nii elektrooniliselt e-posti aadressil helina.puksmann....at....tlu.ee kui ka ühes eksemplaris paberkandjal S-409.