Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppetöö - Õppeinfo - Võlapäev

TÜHI võlapäevale (23.03.2018) registreerimine

2017/2018. õppeaastal toimuvad TÜHI võlapäevad järgmistel aegadel:

23.03.2018 kell 14.15 auditooriumis M-225

14.06.2018 kell 10.15 auditooriumis M-134

Järgmine TÜHI võlapäev (ümbrikueksam) toimub 23.03.2018 kell 14.15 auditooriumis M-225.

23.03.2018 võlapäevale registreerumine toimub kuni 19.03.2018.Võlapäevale saab registreeruda sellel veebilehel oleva vormi kaudu ja võlapäeva eksamiteks ei pea ÕISis registreeruma, vaid seda teeb üliõpilase eest õppenõustaja (kõikidele teistele eksamitele on üliõpilasel ÕISis registreerumine vajalik).

Võlapäeval saab teha TÜHI loetavates ainetes (koodid lõpuga .HT) kuni kaks järeleksamit. Teha saab ainult neid aineid, kus toimus kirjalik auditoorne eksam ja kus üliõpilasel on kehtiv sooritusõigus. Aineid, mis lõppesid iseseisva töö, essee vms, sel päeval sooritada ei saa.

Võlapäevale pääsevad ainult õigel ajal registreerunud üliõpilased. Kui üliõpilane ei ilmu võlapäevale ega tühista registreerumist hiljemalt üks tööpäev enne eksamit, kantakse õppekaardile tulemuseks F/MA.

Eksamile tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.