Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Ootame õppima tulevasi ja praegusi võõrkeelte õpetajaid

19.05.2017

Kutsume õppima võõrkeeleõpetaja magistrikavale! Õppekava pakub võimalust õppida ühe või kahe võõrkeele õpetajaks. Valides ühe keele, on võimalik õppida inglise, prantsuse või saksa keele õpetajaks. Kui on soov õppida kahe keele õpetajaks, võib valida peaerialaks inglise, prantsuse, saksa või soome keele ja kõrvalerialaks ühe nimetatutest või ka vene keele või eesti keele teise keelena. 

Võõrkeeleõpetaja MA on küll uus õppekava, mis avati aastal 2016, kuid toetub inglise, saksa, soome ja prantsuse keele õpetajate ettevalmistamise tugevale ja pikale traditsioonile Tallinna Ülikoolis. Magistrikava õppejõud on õpetatavate keelte ja kultuuride asjatundjad ning kogenud ainedidaktikud. 

Õppetöö toimub tsükliõppena reedeti ja laupäeviti ning sobib seega ka tegevõpetajatele ja osalise tööajaga töötavatele huvilistele. Õppekava sisaldab läbivat praktikat, osa praktikast on võimalik sooritada ka väljaspool üldhariduskooli (nt keeltekoolis). Tegevõpetajad võivad soovi korral kolm praktikat neljast sooritada oma koolis. 

Õppekava sisaldab 48 EAP mahus erialaaineid, sh keeleõpet; 30 EAP mahus kasvatusteaduslikke aineid; 24 EAP mahus praktikat. Õpingud lõpetab magistritöö (18 EAP). Õppekava läbinule antakse õpetajakutse ning erinevalt kutsekomisjoni omistatavast kutsest, mis on tähtajaline, on meie vilistlastele omistatav kutse eluaegne ja seda ei ole vaja uuendada. 

Et õppekava on vaid kaheaastane ning õppetöö toimub  tsükliõppena, siis eeldame sisseastujatelt keeleoskust valitud keeltes. Erialaaineid omandatakse võõrkeeltes, mis tähendab, et meie lõpetajad saavad õpitavate keelte ja kultuuride asjatundlikeks tutvustajateks koolides ja teistes haridusasutustes. Osa õpingutest on võimalik sooritada ka välisülikoolides Erasmus programmi või muude koostööprogrammide raames. 

Peaeriala eeldatav keeletase on inglise keele puhul C1, teiste keelte puhul B2. Kõrvaleriala puhul on eeldatav keeletase prantsuse, saksa ja soome keele puhul B1, inglise keele puhul eeldame B2 keeletaset ja eelnevalt läbitud inglise keele kõrvalaine õppekava, vene ja eesti keele puhul C1 keeletaset ja vastava kõrvaleriala eelnevat läbimist bakalaureuseastmes. 

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast valitud peaeriala keeles ning suulisest vastuvõtueksamist, milles keskendutakse kandidaadi keelelisele pädevusele ja kutsesobivusele. Juhul, kui kandidaadil ei ole keeletaset tõendavat dokumenti, kontrollitakse vajaliku keeletaseme olemasolu vastuvõtueksami käigus.

Ootame kõiki huvilisi õppima ja vastame meelsasti küsimustele. Lisainfo: tlu.ee/voorkeeleopetaja

Erialajuhid:

Saksa keel ja õppekava koordinaator: Maris Saagpakk (saagpakk....at....tlu.ee)

Inglise keel: Suliko Liiv (liiv....at....tlu.ee)

Prantsuse keel: Aleksandra Ljalikova (alexa....at....tlu.ee)

Soome keel: Annekatrin Kaivapalu (annekatrin.kaivapalu....at....tlu.ee)