Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Rahvusvaheline üliõpilaste kontaktseminar TÜHI-s

20.12.2017

15. detsembril toimus TÜHI-s rahvusvaheline üliõpilaste kontaktseminar koos Viadrina Euroopa ülikooliga, mis asub Saksamaal Frankfurtis.

Seminaris esinesid ettekannetega viis üliõpilast Viadrinast ja kolm üliõpilast Tallinna ülikooli Vene- ja Ida-Euroopa akadeemilisest suunast. Samuti esinesid mõlema ülikooli õppejõud: lektor Inna Adamson (TÜHI) ja dotsent Jelena Dormann (Viadrina). Seminari avas TÜHI juhatuse esindaja Aigi Heero. 

Üritus toimus vene keeles, sest külalised tulid Tallinnasse Viadrina ülikooli keelekeskuse vene keele lektoraadi algatusel. Viadrina ülikoolis on kolm põhisuunda: majandus, õigusteadus ja kulturoloogia. Vene keel on seal üks õpetatavatest keeltest, mida valivad nende suundade üliõpilased. 

Viadrinas õpivad erinevate riikide üliõpilased ning Eestit külastasid üliõpilased mitte ainult Saksamaalt vaid ka Prantsusmaalt, Itaaliast ja Bulgaariast. Nende üheks ülesandeks on osata rahvusvahelisel tasemel esitada uuritud teemal ettekanne ühes võõrkeeles, antud juhul vene keeles. See kord olid valitud teemad vene ajaloost ja kultuurist, mis on ka seotud Eestiga. 

Tallinna ülikooli üliõpilased esinesid ettekannetega teemadel, mida nad uurivad oma teadustöödes: 20. sajandi vene kirjandus, kultuur ning ka vene keel. Pärast ettekannete esitamist ja nende arutlemist toimus juba traditsiooniks saanud ekskursioon Juri Lotmani arhiivi, mida külalised Viadrinast külastavad igal omal visiidil meie ülikooli. Üliõpilased võttis vastu vanemteadur Tatjana Kuzovkina. 

Ühisseminarid Viadrinaga toimuvad juba 2009. aastast ning neid korraldatakse nii Frankfurtis kui ka Tallinnas. 

Seminari korraldamist toetas TÜHI koos Vene- ja Ida-Euroopa akadeemilise suunaga.