Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Igor Pilshchikovi 50. aasta juubelile pühendatud erinumber

31.01.2018

Ilmunud on ajakirja Matica Srpska Journal of Slavic Studies 92. number (2017). See on erinumber, mis on pühendatud humanitaarteaduste instituudi vanemteaduri Igor Pilshchikovi 50. aasta juubelile ning esindab nüüdisaja vene keele ja kultuuri alaste uuringute tugevaid külgi. Mahuka kogumiku külalistoimetajad on humanitaarteaduste instituudi teadur Mihhail Trunin ja tema kolleeg Moskvast Nikolai Poseljagin. 

Igor Pilshchikov on Juri Lotmani õpilane ja tuntud spetsialist vene kirjanduse, keeleteaduse, kirjandus- ja värsiteooria ning digihumanitaaria valdkondades. Raamatusse on koondatud artiklid, mis esindavad erinevaid juubilari teadushuvidega seotud humanitaarteaduste suundi. Kogumik jaguneb järgmisteks osadeks: "Kirjandusteooria", "Kultuuriteooria", "Vene kirjanduse ajalugu", "Sõnade ajalugu" ning "Värsiteooria". Kogumikus on 45 artiklit 49 autorilt.

Autorite koosseis on väga esinduslik. Nende seas on akadeemik Vjatšeslav Ivanov, üks Tartu-Moskva semiootikakoolkonna rajajaid, kes suri möödunud aasta sügisel, Lõuna-California Ülikooli professor Aleksandr Žolkovski, Princetoni Ülikooli emeriitprofessor Caryl Emerson, Pennsylvania Ülikooli emeriitprofessor Peter Steiner, Müncheni Ülikooli emeriitprofessor Aage Hansen-Löve, Tartu Ülikooli professor Kalevi Kull, Vene Riikliku Humanitaarteaduste Ülikooli professor Sergei Zenkin ja teised teadlased Eestist, Venemaalt, Suurbritanniast, Saksamaalt, Itaaliast, Šveitsist, USAst ja teistest riikidest.

Lisaks leiab kogumikust TÜHI teadlaste Mihhail Lotmani, Piret Peikeri ja Mihhail Trunini ja Tartu Ülikoolist Maria-Kristiina Lotmani ja Roman Leibovi artiklid. Kogumiku koostamisel osalesid ka noored teadlased (sh kogumiku toimetajad), keda on intellektuaalne suhtlus Igor Pilshchikoviga sügavalt mõjutanud.

Rohkem infot ajakirja kohta leiab siit