Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Emakeelepäeval anti täppiskeele auhind BFM-ile ja TÜHI-le

16.03.2018

Emakeelepäeval, 14. märtsil toimus Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis emakeelepäeva üliõpilaskonverents ning anti üle Tallinna Ülikooli Täppiskeele auhind, millega tunnustatakse meie akadeemiliste üksuste head eesti keele kasutust. Sel aastal anti auhind parima keelekasutusega uudiskirja eest.

Täppiskeele auhinna pälvisid sel aastal humanitaarteaduste instituudi ja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut. Hinnati viie instituudi jaanuari ja veebruari infokirju. Hindajad vaatasid infokirjade sõnakasutust, lausestust, tekstide ülesehituse loogikat, tekstide tihedust ning olulise esiletoomist, stiili ja õigekirja. Infokirjad eristusid nii tekstide stiili, täpse sõnakasutuse kui ja õigekirja poolest.

Žüriis olid eesti keele professor Reili Argus, vanemteadur Peep Nemvalts, kirjandusõpetuse lektor Priit Kruus ning emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor Merilin Aruvee.

"Kuigi ähmase tähendusega sõnadest ei olnud päris puutumatu ükski infokiri, eristus kahe instituudi, BFMi ja TÜHI infokirjade keelekasutus ülejäänuist," selgitas Reili Argus. Tema sõnul olid nende kahe instituudi infokirjade tekstid ka selgema ülesehitusega ning paraja pikkusega. Stiililt olid just kahe auhinna saanud instituudi infokirjad meeldivalt neutraalsed ja positiivsed, lausestuselt nimisõnatõvest üsna puutumatud. Samuti leidus just nende kahe instituudi infokirjades tunduvalt vähem õigekirja- ja löögivigu.

"Kokkuvõtlikult võib väita, et kõik vaadeldud infokirjad olid üldjoontes ladusas keeles, kuid rohkem tähelepanu peaks pöörama sellele, et infokirja stiil oleks neutraalne ja sõbralik ning keelekasutus kantseliidivaba," sõnas Reili Argus.

Pildialbumi leiad siit