Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Euroopa päeva konverentsil arutatakse Eesti ja Euroopa Liidu tuleviku üle

27.04.2018

9. mail 2018 korraldab TÜHI koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega Euroopa päevale pühendatud konverentsi, kus võetakse arutluse alla Eesti ja Euroopa Liidu tulevik globaalses kontekstis. Avakõne peab Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Sellele järgneb paneelarutelu, millel osalevad Vabariigi President, Kadri Liik (Euroopa Välissuhete Nõukogu), Kristi Raik (Eesti Välispoliitika Instituut) ja Rein Raud (Tallinna Ülikool). Arutelu juhib Marek Tamm (Tallinna Ülikool).

Konverents "Eesti valikud ehk kuidas olla korraga eestlane, eurooplane ja maailmakodanik"

Üle saja aasta on eestlaste identiteeti kujundanud Gustav Suitsu üleskutse olla eestlased, ent saada eurooplasteks. Hiljem on Linnart Mäll seda täiendanud üleskutsega saada ka maailmakodanikeks. Kuidas aga ühendada neid kolme rolli, mis tunduvad ühtmoodi olulised? Kas eestlastena (Eesti riigina) püsimise parim tagatis on olla ka eurooplased (kuuluda Euroopa Liitu)? Kas eurooplaste, sh eestlaste parim võimalus maailmas püsima jääda on püsida koos – tugeva Euroopa Liiduna? Millist Euroopa Liitu Eesti vajab? Millist Euroopa Liitu vajab maailm? Seminari eesmärk on vaagida Eesti, Euroopa ja maailma vahekordi, mõtestada eestlasena olemist ja püsimist tänapäeva globaalses kontekstis, pakkuda tulevikuvaateid Euroopa Liidule ja selle rollile maailmas ning Eesti käekäigus.

Seminarist teeb Euroopa Komisjoni esindus Facebookis ja meediaportaalides otseülekande.