Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistev vilistlane
Sander Paekivi 

__thumb_-2-sander paekivi.jpg

Tallinna Ülikooli füüsika doktorant ja Teaduste Akadeemia Kolme Minuti Loengute konkurssi võitja 2016.

"Bioloogia õpingud rajasid vundamendi, millel toimetan ka nüüd. Meenutan rõõmuga oma õppejõude, kes kõiki soovijaid suunasid ning väljendist "pole olemas rumalat küsimust" raudselt kinni pidasid, vältimaks kellegi huvil trampimist (minu puhul ääretult vajalik). Jään neile alati tänulikuks."


Millistel erialadel võib tööd leida?
  • Bioloogialaborandina nii üldharidus- kui kõrgkoolis, aga samuti uurimisasutustes ja biotehnoloogiat rakendavates ettevõtetes
  • Bakalaureuse õppekava lõpetanutel on oskused töötada loodusgiidina loodusretki ja loodusõpet korraldavates ettevõtetes
  • Keskkonnakaitsespetsialistina nii riigiasutustes kui ka looduskeskkonna kasutamisega seotud ettevõtetes
  • Botaaniku-floristina taimede kasvatamise ja müügiga tegelevates ettevõtetes
  • Loomakaitsespetsialistina

Edasiõppimine magistriastmel laiendab võimalike erialade loetelu veelgi.

Edasiõppimisvõimalused

Bakalaureuseõppe lõpetajat ootame edasi magistriõpingutesse. Eelkõige oled oodatud jätkama oma õpinguid Tallinna Ülikooli molekulaarne biokeemia ja ökoloogia või gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja magistriõppes. Loodusteaduse kõrvaleriala läbimisel on võimalik õpinguid jätkata sama eriala magistriõppes. Magistrikraadiga lõpetanud saavad jätkata õpinguid doktorantuuris.

Lisaks on võimalik õpinguid jätkata paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud õppekavadel. Meie lõpetajad on olnud väga edukad oma õpingute jätkamisel nii teistes Eesti ülikoolides kui ka välismaa ülikoolides.