Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistev vilistlane
Peeter Sipelgas

__thumb_-2-Peeter Sipelgas.jpg

Lõpetas põhikooli loodusteadusteaduslike ainete ja gümnaasiumi füüsikaõpetaja eriala.

"Teadus ja teadlase elukutse ei ole midagi igavat, vaid pakub tohutul hulgal võimalusi"


Millistel erialadel võib tööd leida?

Õppekava lõpetanutel on võimalik töötada gümnaasiumis bioloogia, füüsika, geograafia või keemia õpetajana. Lisateadmised ja -oskused, mis on omandatud bakalaureuseastmes kõrvaleriala õpingute käigus, võimaldavad õpetada põhikoolis­ üht lisaainet. Õppekava läbimise jooksul omandatud teadmised ja oskused lubavad lõpetanul töötada ka loodus- ja tehnikaringi juhendajana ning loodusteaduste populariseerijana.

Edasiõppimisvõimalused

Edasi on võimalik õppida Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktoriõppes.