Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Katrin Soika

Katrin Soika on keemia didaktika õppejõud ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi keemia õpetaja. Ta on töötanud keemiaõpetajana 2002. aastast siiani. Alates 2014 aastast on Katrin tegelenud Tallinna Ülikoolis keemiadidaktiliste kursustega. Talle meeldib õppetegevuses rakendada erinevaid vahendeid ja meetodeid ning avastada uusi võimalusi teadmiste kujundamiseks. Katrin rakendab loengutes teadmisi ning võtteid, mille kasutamine on olnud efektiivne üldhariduskooli tundides, lootes seeläbi anda enda kogemusi edasi neile, kes alles õpivad õpetajaks. Tema erialast professionaalsust tõsteti esile 2016. aastal Aasta gümnaasiumiõpetaja tiitliga.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Imbi Henno

Imbi Henno on bioloogia didaktika õppejõud ja HTM-i loodusteaduslike ainete peaekspert. Ta on pikaajaline koolikogemus bioloogia õpetajana ja riiklike õppekavade loodusainete sh bioloogia ainekavade arendamise ning rakendamise ja rahvusvahelise koostöö kogemus. Ta koordineeris aastatel 1999-2008 bioloogia, geograafia ja loodusõpetuse õpikute kirjastamist, oli PISA 2006 riiklik koordinaator ning on kõikide PISA uuringute loodusteaduste valdkonna tulemuste analüüsija. Ta on korraldanud 18 aastat üleriigilisi GLOBE õpilasuurimustööde konkursse, juhendanud nii õpilaste uurimustöid kui ka üliõpilaste kasvatusteaduslikke magistritöid. Ta on kuulnud erinevatesse Euroopa Komisjoni töörühmadesse ja osalenud eksperdina Euroopa komisjoni loodusteadusliku haridusega seotud hangete hindamiskomisjonides. Momendil kuulub ta European Schooneti Euroopa Liidu haridusministeeriumi esindajate loodusteaduste, tehnoloogia ja matemaatika hariduse edendamise töörühma.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Berit Väli

Berit Väli on füüsika didaktika õppejõud ja Tallinna Nõmme Põhikooli füüsikaõpetaja. Kõige olulisemaks peab Berit õpetaja töös seda, et tuleb ärgitada lapsi huvi tundma ümbritseva vastu, uurima ja ei tohi karta eksida.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Sirje Siska

Sirje Siska on geograafia didaktika õppejõud ja Prantuse Lütseumi geograafia õpetaja. Tal on pikaajaline praktiline kogemus geograafiaõpetajana ning teda iseloomustab avatus uuele. Sirje osaleb aktiivselt geograafia riigieksameid ja tasemetöid ettevalmistavas ja läbiviivas töörühmas ning on paljude geograafia õppekirjanduse autor retsenseerija. Meeleldi reisib maailmas ringi ja tänaseks on reisikogemust ca 50 riigist.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Vaata kõiki LTI õppejõude ja töötajaid.