Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Peaerialad
  • Gümnaasiumi füüsikaõpetaja - annab pädevuse õpetada füüsikat põhikoolis ja gümnaasiumis 
  • Gümnaasiumi keemiaõpetaja - annab pädevuse õpetada keemiat põhikoolis ja gümnaasiumis
  • Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja - annab pädevuse õpetada bioloogiat põhikoolis ja gümnaasiumis
  • Gümnaasiumi geograafiaõpetaja - annab pädevuse õpetada geograafiat põhikoolis ja gümnaasiumis
Kõigil peaerialadel on võimalik omandada ka teise loodusteadusliku aine õpetamispädevus põhikoolis. Selleks peab üliõpilasel olema varasemate õpingute raames läbitud teise aine õppeaineid vähemalt 45 EAP mahus. Kui üliõpilane ei ole neid aineid läbinud TLÜ bakalaureuseõpingute kõrvaleriala raames, siis hindab nende sobivust vastuvõtukomisjon.
Olulised erialaained, kõrvalerialad

Õppekava on jaotatud kaheks peamiseks mooduliks - üldkasvatuslikke ja psühholoogilisi pädevusi kujundavateks ning eriala kompetentsi arendavateks aineteks. Oluline osa antud õppekavast kuulub eriala didaktika ja metoodika kursustele ning õpetajakoolituse praktikale, mida toetavad mitmesugused üldained: õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas, õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid, arengu ja õppimise toetamine ning õppe diferentseerimise alused. Oluline sealjuures on üliõpilase aktiivsus kohtumisel, sest parimaid tulemusi, kogemusi ning oskusi aitavad saavutada uudishimu, küsimusvalmidus ning avatus diskussioonile.

Varasemate õpingute jooksul omandatud kõrvaleriala põhikoolis õpetamise pädevuse omandajad läbivad õpingute jooksul eriala valikainete arvelt kõrvaleriala didaktika ja lisaks ka kõrvaleriala praktika.

Õppevormi kirjeldus

Oma õpet saab koostada paindlikult, mis annab võimaluse õppimise ajal töötada õpetajana.

Praktika
  • Esimese õppeaasta praktika (ained Õpetajakoolituse praktika I ja II) toimuvad kuuel päeval semestri jooksul Tallinna Ülikooli praktikakoolides.
  • Tegevõpetajad sooritavad esimese õppeaasta sügissemestri praktika samuti täismahus ning Tallinna Ülikooli praktikakoolides Tallinnas ja Harjumaal.
  • Enne praktikale minekut on vajalik tervisetõend.

Praktikapäevad sügissemestril:

  • Neljapäevad: 21. september, 5. ja 19. oktoober, 2., 16. ja 30. november 2017
  • Infotund praktikakorralduse kohta toimub 30.08. kell 10.00, ruum A-543

Tutvu õppekavaga