Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

Õppekava on sedavõrd uus, et sellel veel vilistlasi ei ole, kuid just Sinust võib saada see edulugu, keda tulevikus alustavatele üliõpilastele eeskujuks tuua.

Vaata ka meie füüsika doktorandi Sander Paekivi ühe minuti loengut.

Millistel erialadel võib tööd leida?

Loodusteaduslik kõrgharidus võimaldab töötada spetsialistina nii avalikus kui ka erasektoris, ametnikuna riigi- või kohaliku omavalitsuse struktuurides, õpetajana nii üldhariduskoolides kui ka mitteformaalset haridust pakkuvates asutustes (nt keskkonnahariduskeskustes), teadurina uurimisasutustes või alustada tööd ettevõtjana. Üldjuhul on nendel ametitel töötamiseks vaja läbida ka magistriõpingud ning teaduriks saamiseks ka doktoriõpingud.

Edasiõppimisvõimalused

Bakalaureuseõpe on esimene aste loodusteadusliku kõrghariduse omandamiseks ning selle loogiliseks jätkuks on magistriõpingud. Tallinna Ülikoolis ootavad Sind edasiõppimiseks teadusele või õpetajakoolitusele orienteeritud magistrikavad sõltuvalt valitud peaerialast ja valikmoodulitest näiteks Keskkonnakorraldus, Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia või Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja. 

Klassikaliste loodusteaduste peaerialal lõpetajad saavad magistriõppes jätkata üldjuhul nende erialade õppekavadel (nii teaduse- kui õpetajakoolituse suunal), mida nad on bakalaureuseõppes õppinud vähemalt kahe mooduli mahus. Täpsemate vastuvõtutingimustega saab tutvuda konkreetsete õppekavade juures.

Jätkusuutliku arengu ja loodusteaduste peaeriala lõpetamise järel on võimalik õpinguid Tallinna Ülikoolis jätkata Keskkonnakorralduse ja Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja õppekava Geograafiaõpetaja peaerialal.

Infotehnoloogia loodusteadustes peariala lõpetamise järel on võimalik jätkata magistriõpinguid läbitud loodusteadusliku erialaga seotud magistriõppekavadel teaduse või õpetajakoolituse suunal. 

Kõigi peaerialade lõpetajatel on lisaks võimalik jätkata õpinguid paljudel avatud või osaliselt avatud magistriõppekavadel erinevates ülikoolides Eestis ja välismaal.