Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

Õppekava Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö võimaldab Sul valida kahe erialase spetsialiseerumise vahel, milleks on käsitöö ja kodundus või töö- ja tehnoloogiaõpetus. 

Käsitöös on Sul võimalus omandada teadmisi nii üldkultuuriloo kui omakultuuri arengust. Õpid tekstiilide modelleerimisel kasutama klassikalisi ning uusi tehnikaid ja töövõtteid kultuuri traditsioone ning tänapäevaseid moetrende silmas pidades. Õppetöös kombineeruvad erinevad praktilised õppevormid teooria teadmistega. Et oma loovideid esteetiliselt nauditavalt esitleda, omandad erinevate kunstiainete sh disaini- ja kujundusõpetuse käigus nii graafilised väljendusoskused kui ka tekstiilesemete kunstilise kujundamise ja kavandamise alused.

Kodunduse valdkond annab Sulle laiahaardelise pildi igapäevaeluga seonduvast. Õpid, kuidas teha teadlikke valikuid tänapäevases tarbimisühiskonnas ja toime tulla mitmekülgsete väljakutsetega nii kogukondlikul kui isiklikul tasandil. Õpid nägema igapäevaelu tegevuste (nt toiduvalmistamine ja korrastustööd) teaduspõhisust ja pöörama tähelepanu oma harjumustele ning tervist hoidvale käitumisele. Õpid väärtustama traditsioone ja kombeid, kuid vaatama ka avatud pilguga tulevikku. 

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppesuund on sild teooriateadmiste, oskuste ja praktilise igapäevaelu vahel. Sellel õppesuunal Sa omandad teadmisi erinevatest materjalidest (puit, metall, plastid jne), nende omadustest, kasutamisvõimalustest ja töötlemisest. Õpid tootedisaini, joonistamist ning toodete kavandamiseks vajalikku tehnilist - ja arvutigraafikat. Erinevate materjalide töötlemisel on Sul võimalus kasutada ja ühendada nii traditsioonilisi kui ka innovaatilisi töötlemisviise ning tehnoloogiaid, omandades nii üldtehnilises valdkonnas laia silmaringi. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppesuunal saad noaga vesta, kasutada üldlevinud töömasinaid, käsitseda CNC pinki ja tegeleda robootikaga. Erialaainetele lisaks õpid ürituste korraldamist ning ettevõtluse aluseid. Olenemata Sinu erialavalikust on Sul võimalik oma huvidest lähtuvalt valida kahe valikmooduli vahel, milledeks on Digitehnoloogia ja Inimeseõpetus.

Keda ootame õppima?
 • Sind huvitab loov käeline tegevus ning Sa soovid mitmekülgsemat ja laiemapõhjalist haridust selles vallas?
 • Tunned rõõmu oma ideede visualiseerimisest ja praktilisest teostamisest?
 • Sind võluvad mineviku, oleviku ja tuleviku tehnoloogiad ning tehnikad?
 • Tahad anda oma panuse ökoloogilise jalajälje vähendamisse – keskkonnasäästlikku tarbimisse?
 • Sind huvitavad nii infotehnoloogia kui ka selle rakendused käeliste tegevuste kõrval ja toetamisel või inimeseõpetus? 

Kui tunned, et eelnimetatud küsimused Sind kõnetavad, siis on Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö õppekava mõeldud just Sinule ja Sinu valikuks sobivaim.

Miks tulla meile õppima?
 • Uuringud on tõestanud, et käeline tegevus toetab vaimset arengut ja näidanud, et tulevased töökohad eeldavad laiemapõhjalist haridust, milles on integreeritud mitmed baasteadused. Olenemata digitehnoloogia arengust ning elukeskkonna digitaliseerumisest on oluline säilitada ka käelise tegevuse põhioskused, omandades nii töövõtted kui teadmised erinevatest tehnoloogiatest. See õppekava pakubki Sulle nende omavahelist sidusust!
 • Eriala võimaldab Sul õppida ümbritsevat keskkonda esteetiliselt kujundama, oma loovust arendama ning ideid realiseerima. Samuti õpid mõistma ja juhtima iseenda arengut jätkusuutlikkuse vaatenurgast.
 • Sind ootab mitmekülgne õpikeskkond: töökojad, ateljeed ja laborid.

Tegemist on Eestis ainulaadse õppekavaga. Kahest spetsialiseerumisest saad valida just endale sobiva – käsitöö ja kodunduse või töö- ja tehnoloogiaõpetuse – olenemata sellest, kas oled noormees või neiu. Lisaks peaerialale on Sul võimalus komplekteerida valikmoodulitest just selline bakalaureuseharidus, mis lähtub Sinu huvidest ja tulevikuplaanidest.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Üliõpilaste käsutuses on interaktiivsete seadmetega auditooriumid ning tänapäevased laborid ning õppetöökojad nii käsitöös ja kodunduses (õmblustehnoloogia õppeklass koos sisustusega, kunstiõppe ateljee, käsitöötehnoloogiate õppeklass, kangakudumise tehnoloogia ateljee, toiduainete tehnoloogia labor koos õppeklassiga, mille sisustusse kuulub kaasaegne peegliga demonstratsiooni laud) kui ka töö- ja tehnoloogiaõpetuses (puidutehnoloogia käsitsitöötlemise õppeklass, puidutehnoloogia masintöötlemise õppeklass, metallitöö klass, CNC treipingi õppeklass koos 3D printeriga).

Lisaks eelnevale on üliõpilastel võimalus kasutada õppehoones Räägu 49 olevat arvutiklassi ning õpituba. Ülikooli akadeemilises raamatukogus (Rävala pst 10) ning õpikeskuses (Narva mnt 29) on olemas erialased õppematerjalid ning teavikud.

Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Võta ette ka virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

Vaata käsitöö ja kodunduse õppesuunda tutvustavat videot:

Vaata töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppesuunda tutvustavat videot:

Olulised faktid
 • Õppetase: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: lävendipõhine vastuvõtt
Vaata lisaks
Võta ühendust!
Loodus- ja terviseteaduste instituut:
E-post: craft....at....tlu.ee 
Telefon: +372 6391 750
Õppekava kuraator: Ene Lind
E-post:  craft....at....tlu.ee 

__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ LTI Facebooki leht __thumb_-2-FB_Tallinn University.png Loodusblogi Facebooki leht
__thumb_-2-nool2.jpg Loodusblogi __thumb_-2-nool2.jpg Loodus- ja terviseteaduste instituut