Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%
  • Vastuvõtueksam 75%.
Vastuvõtueksam koosneb käsitöö ja kodunduse peaeriala suunal erialaste teadmiste testist ja erialasobivuse motivatsioonikirja koostamisest. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse peaeriala suunal koosneb vastuvõtueksam üldtehniliste teadmiste testist ja erialasobivuse vestlusest.

Vabatahtlik töö

Integreeritud loodusteaduste, Bioloogia (kõrvalerialaga), Keskkonnakorralduse, Rekreatsioonikorralduse ning Integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö õppekavadel ja kõigil Haridusteaduste instituudi 1. ja 2. kõrgharidusastme õppekavadel on ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. 

Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel peavad kindlasti olema märgitud ka organisatsioon, mille töös osaleti, ning organisatsiooni esindaja kontaktandmed ja allkiri. Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.

  • Vastuvõtulävend on 65 palli

Erialase vabatahtliku töö eest on võimalik saada vastuvõtueksamile neli ja mitteerialase vabatahtliku töö eest kaks lisapunkti.

Sisseastumise ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava